mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 40 partners

öppet för fler att gå med!

mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 40 partners

öppet för fler att gå med!

nyheter
Circular Design Speeds

Circular Design Speeds

Nytt banbrytande projekt för hållbart mode – med Filippa K, University of the Arts London och andra partners.

Transperens – nödvändig drivkraft för förändring

Transperens – nödvändig drivkraft för förändring

Som medlem i det global industrinätverket för hållbart mode, Sustainable Apparel Coalition (SAC), är Mistra Future Fashion engagerad i arbete kring Transparens för modeindustrin och var också med i event om Transparens som hölls i Borås.

Ny doktorsavhandling om delningsekonomi

Ny doktorsavhandling om delningsekonomi

Dr Sarah Netters doktorsavhandling utforskar delningsekonomin och syftar till att ge en mer nyanserad förståelse för svårigheter på både mikro och makro nivå som kännetecknar delningsekonomin.

TEXAID ny industripartner till Mistra Future Fashion

TEXAID ny industripartner till Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion meddelar att TEXAID blir industripartner i forskningsprogrammet. TEXAID är ett utav Europas ledande organisationer för ekologisk insamling, sortering och återvinning av begagnade textilier.

Ny doktorsavhandling på återvinning av bomullstyg

Ny doktorsavhandling på återvinning av bomullstyg

Dr Anna Palmes doktorsavhandling behandlar kemisk återvinning av textilier med fokus på egenskapsförändringar, syrebehandling, svällningsgrad hos bomull samt separation av bomull från polyesterblandade textilier – ”Recycling of cotton textiles: Characterization, pretreatment, and purification ” vid Chalmers.

Nytt projekt undersöker mikropartiklar från polyestertyg

Nytt projekt undersöker mikropartiklar från polyestertyg

Mistra Future Fashion startar nu ett nytt projekt, Microplastics, som kommer att undersöka sambandet mellan textilegenskaper och utsöndring från polyestertyger, och därmed bidra till att fylla det kunskapsgap som idag finns i forskningen.

kalender

 

Re:Mix workshop, Stockholm (endast task-partners)

7 juni

Följ ‘Circular Design Speeds’ projektet -seminarium, 1 av 3, Stockholm
8 juni

Forskarmöte, Stockholm (endast forskare)
26 sep

Årligt programmöte, Stockholm (alla partners)
27 sep

Följ ‘Circular Design Speeds’ projektet -seminarium, 2 av 3, Stockholm
11 okt

Filippa K & Mistra Future Fashion inleder banbrytande projekt för framtidens mode

Läs mer

annual report 2016

läs den här

För första gången finns nu gedigen data som anger miljöpåverkan av kläder. Dr Sandra Roos presenterar vilka textilier och processer som är hållbara, inklusive påverkan från kemikalier. Denna nya data gör det möjligt för beslutsfattare i produktion att fatta rätta beslut och hjälper konsumenter att förstå vad som är hållbart och vad man bör tänka på.

Läs mer

ny rapport


kritiska aspekter vid design för fiber-till-fiber återvinning av textiler

Utmaningen att öka fiber-till-fiber återvinning av textilier kan inte uppfyllas av en enda grupp intressenter eller på ett och samma ställe i den textila värdekedjan. Inte heller bör det reduceras till ett avfallsproblem. Tvärtom måste ett helhetsperspektiv användas när det gäller textilprodukter som skapas och textilavfall som cirkulerar i värdekedjan.

Det är en av de viktigaste slutsatserna från en studie från IVL som heter ”Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av
textilier”. Studien publicerades 9 juni 2016

läs mer

outputs

LCA av svensk modekonsumtion

Den första livscykelanalysen för den svenska nationella konsumtionen inklusive en utvärdering av kemikalieanvändning

Textilverktygslåda

En utställning av svenskt mode och instruktioner för textildesign från framtiden

Framtida modemanifest 2015

Mistra Future Fashions manifest som förklarar programmets vision för en hållbar mode- och textilindustri.

suscribe to our newsletter

svenska | english

programmet

Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras.

Programmet är organiserat i fyra teman.

 

1

hur designar vi för en cirkulär ekonomi?

T1-profile

 

Vi undersöker och utvärdera miljöpotentialen inom design, och användarpotentialen för kortlivade jämfört med långlivade kläder för att hitta de lämpligaste valen för omvandlingen till cirkulär textilekonomi för olika typer av plagg och därigenom utveckla rekommendationer, riktlinjer och verktyg för design i resurscirkuläritet.

2

hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?

T2-profile

 

Vi identifierar vilka nödvändiga åtgärder inom textil- och klädleverantörskedjor som möjliggör en cirkulär ekonomi och vi levererar riktlinjer för styrning på hur en cirkulär textilleverantörskedja kan skapas och upprätthållas

3

hur kan användare bidra till ett mer hållbart mode?

T3-profile

 

Vi skapar rekommendationer för uppmuntrande av ett hållbart konsumentbeteende och ökande av konsumenternas engagemang inom hållbar konsumtion. Specifikt kommer rekommendationer för att uppnå en ökad grad av tjänster med avsikt att nå ökad livslängd av kläder, återanvändning och secondhandkonsumtion att ingå.

4

hur ökar vi textilåtervinningen?

T4-profile

 

Vi utvecklar kunskap om återvinningsmetoder och effekterna av post-konsumenttextilier för att ge vägledning om nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en hållbar textilåtervinning.

gå med i konsortiet

Nya partners är välkomna att bidra till, och ta del av vår forskning.

partners