mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 50 partners

öppet för fler att gå med!

mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 50 partners

öppet för fler att gå med!

nyheter

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Är svensken den mest hållbara konsumenten? Svaren finns i en ny rapport som redogör för tidigare användning och framtida användning av alternativa affärsmodeller som förlänger livstiden på kläder.

Höjdpunkter från 2017

Höjdpunkter från 2017

Under 2017 presenterade forskare inom Mistra Future Fashion flera viktiga resultat. Här är några av höjdpunkterna!

Tillämpning av LCA data

Tillämpning av LCA data

Nu börjar Dr Sandra Roos provimplementering av sin LCA data med några utvalda intressenter.

kalender

Utställning:

 Disrupting Patterns: Designing for Circular Speeds

23, 24 & 25 november, University of the Arts London

För mer information och personlig inbjudan, kontakta Communications Manager

Ny forskning utmanar gränserna för ”fast ”och ”slow” fashion

Läs nyheten

mistra future fashion årsrapport 2017

läs hela rapporten

ny världsunik process som återvinner både bomull och polyester

läs mer

unik data om kläders miljöpåverkan presenteras – inklusive kemikalier

läs mer

anmälan till nyhetsbrev

svenska | english

programmet

Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras.

Programmet är organiserat i fyra teman.

 

1

hur designar vi för en cirkulär ekonomi?

T1-profile

 

Vi undersöker och utvärdera miljöpotentialen inom design, och användarpotentialen för kortlivade jämfört med långlivade kläder för att hitta de lämpligaste valen för omvandlingen till cirkulär textilekonomi för olika typer av plagg och därigenom utveckla rekommendationer, riktlinjer och verktyg för design i resurscirkuläritet.

2

hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?

T2-profile

 

Vi identifierar vilka nödvändiga åtgärder inom textil- och klädleverantörskedjor som möjliggör en cirkulär ekonomi och vi levererar riktlinjer för styrning på hur en cirkulär textilleverantörskedja kan skapas och upprätthållas

3

hur kan användare bidra till ett mer hållbart mode?

T3-profile

 

Vi skapar rekommendationer för uppmuntrande av ett hållbart konsumentbeteende och ökande av konsumenternas engagemang inom hållbar konsumtion. Specifikt kommer rekommendationer för att uppnå en ökad grad av tjänster med avsikt att nå ökad livslängd av kläder, återanvändning och secondhandkonsumtion att ingå.

4

hur ökar vi textilåtervinningen?

T4-profile

 

Vi utvecklar kunskap om återvinningsmetoder och effekterna av post-konsumenttextilier för att ge vägledning om nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en hållbar textilåtervinning.