mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode som arbetar för en positiv framtida modeindustri

vi arbetar utifrån ett unikt systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående av över 60 partners

mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode som arbetar för en positiv framtida modeindustri

vi arbetar utifrån ett unikt systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående av över 60 partners

 

nyheter

Klimatpåverkan från svenskarnas kläder

Klimatpåverkan från svenskarnas kläder

80% av klimatpåverkan av svensk klädkonsumtion kommer från produktionsfasen. Med andra ord, den största delen av påverkan sker redan innan plaggen ens når butiken. Ny rapport pekar på vilka förändringar som krävs från både producenter och konsumenter för att minska påverkan genom beteendeförändringar och tekniska produktionsförbättringar.

Policyer med potential att förändra marknaden

Policyer med potential att förändra marknaden

Affärsmodeller som bygger på återanvändning, delad användning och reparation av kläder har idag endast en liten del av marknaden, men riktade policyer och styrverktyg har potential att förändra spelplanen.  

Effekten av färg och ytbehandling av tyger i textilåtervinning

Effekten av färg och ytbehandling av tyger i textilåtervinning

Kemisk återvinning är ett viktigt steg för att möjliggöra ett slutet kretslopp för textilier. Men, kemisk återvinning innebär också en risk att skadliga ämnen som återfinns i färg, mjukgörare, anti-rynkmedel och andra vanliga tillsatser hos textilier sprids under...

FNs klimatkonvention vill se en förändrad modeindustri

FNs klimatkonvention vill se en förändrad modeindustri

Den 10 december 2018 presenterades the UN Fashion Industry Charter for Climate Action på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Charten syftar till att samla alla aktörer inom modeindustrin att signera 16 konkreta punkter för en bättre och mer hållbart framtida industri.

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Är svensken den mest hållbara konsumenten? Svaren finns i en ny rapport som redogör för tidigare användning och framtida användning av alternativa affärsmodeller som förlänger livstiden på kläder.

Ny forskning utmanar gränserna för ”fast ”och ”slow” fashion

Läs nyheten

mistra future fashion årsrapport 2017

läs hela rapporten

ny världsunik process som återvinner både bomull och polyester

läs mer

unik data om kläders miljöpåverkan presenteras – inklusive kemikalier

läs mer

anmälan till nyhetsbrev

svenska | english

programmet

Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras.

Programmet är organiserat i fyra teman.

 

1

hur designar vi för en cirkulär ekonomi?

T1-profile

 

Vi undersöker och utvärdera miljöpotentialen inom design, och användarpotentialen för kortlivade jämfört med långlivade kläder för att hitta de lämpligaste valen för omvandlingen till cirkulär textilekonomi för olika typer av plagg och därigenom utveckla rekommendationer, riktlinjer och verktyg för design i resurscirkuläritet.

2

hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?

T2-profile

 

Vi identifierar vilka nödvändiga åtgärder inom textil- och klädleverantörskedjor som möjliggör en cirkulär ekonomi och vi levererar riktlinjer för styrning på hur en cirkulär textilleverantörskedja kan skapas och upprätthållas

3

hur kan användare bidra till ett mer hållbart mode?

T3-profile

 

Vi skapar rekommendationer för uppmuntrande av ett hållbart konsumentbeteende och ökande av konsumenternas engagemang inom hållbar konsumtion. Specifikt kommer rekommendationer för att uppnå en ökad grad av tjänster med avsikt att nå ökad livslängd av kläder, återanvändning och secondhandkonsumtion att ingå.

4

hur ökar vi textilåtervinningen?

T4-profile

 

Vi utvecklar kunskap om återvinningsmetoder och effekterna av post-konsumenttextilier för att ge vägledning om nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en hållbar textilåtervinning.

partners