mistra future fashion var ett forskningsprogram för hållbart mode som arbetat för en positiv framtida modeindustri

utifrån ett unikt systemperspektiv drevs tvärvetenskaplig forskning inom ett konsortium bestående av över 60 partners

mistra future fashion 2011-2019

mistra future fashion var ett forskningsprogram för hållbart mode som arbetat för en positiv framtida modeindustri

utifrån ett unikt systemperspektiv har forskning drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående av över 60 partners

mistra future fashion 2011-2019

 

nyheter

Klimatpåverkan från svenskarnas kläder

Klimatpåverkan från svenskarnas kläder

80% av klimatpåverkan av svensk klädkonsumtion kommer från produktionsfasen. Med andra ord, den största delen av påverkan sker redan innan plaggen ens når butiken. Ny rapport pekar på vilka förändringar som krävs från både producenter och konsumenter för att minska påverkan genom beteendeförändringar och tekniska produktionsförbättringar.

Policyer med potential att förändra marknaden

Policyer med potential att förändra marknaden

Affärsmodeller som bygger på återanvändning, delad användning och reparation av kläder har idag endast en liten del av marknaden, men riktade policyer och styrverktyg har potential att förändra spelplanen.  

Effekten av färg och ytbehandling av tyger i textilåtervinning

Effekten av färg och ytbehandling av tyger i textilåtervinning

Kemisk återvinning är ett viktigt steg för att möjliggöra ett slutet kretslopp för textilier. Men, kemisk återvinning innebär också en risk att skadliga ämnen som återfinns i färg, mjukgörare, anti-rynkmedel och andra vanliga tillsatser hos textilier sprids under...

FNs klimatkonvention vill se en förändrad modeindustri

FNs klimatkonvention vill se en förändrad modeindustri

Den 10 december 2018 presenterades the UN Fashion Industry Charter for Climate Action på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Charten syftar till att samla alla aktörer inom modeindustrin att signera 16 konkreta punkter för en bättre och mer hållbart framtida industri.

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Var finns den mest hållbart medvetna konsumenten?

Är svensken den mest hållbara konsumenten? Svaren finns i en ny rapport som redogör för tidigare användning och framtida användning av alternativa affärsmodeller som förlänger livstiden på kläder.

the outlook report

Detta är ’the outlook report’, en översikt och paketerade rekommendationer utifrån 8 års forskning för en systemisk förändring i motorindustrin och samhälle. Mistra Future Fashion forskningsprogram har levererat betydande mängder forskningsresultat i form av rapporter, konferensbidrag, akademiska publikationer och doktorsavhandlingar, allt tillgängligt på vår webbplats för läsning. Dessutom har forskargruppen bidragit med och arrangerat konferenser, möten, workshops, utställningar samt deltagande i expertgrupper och paneler i olika initiativ. Dessutom har vi utvecklat nya material, verktyg och prototyper och implementerat nya koncept tillsammans med industripartners.

För att göra all vår forskning synlig och ytterligare tillgänglig har vi förpackat de viktigaste slutsatserna i rekommendationer om hur man kan bidra till en systemisk förändring i mode. Dessa publiceras som rekommendationskort från olika vinklar: design för cirkularitet; textilfiberpåverkan; produktionspåverkan; användare; alternativa affärsmodeller; policyinstrument; slutet av liv; och gemensam ansträngning. Dessa kort guidar också strukturen i ’the outlook report’.

läs hela rapporten

rekommendationskort

forskning utmanar gränserna för ”fast ”och ”slow” fashion

Projektet Circular Design Speeds är ett resultat av Mistra Future Fashions ambition att driva systemförändring genom att möjliggöra samarbetet mellan designforskare vid University of the Arts London och branschinsikt från Filippa K. Utifrån resultat från ytterligare discipliner har textilforskarna Professor Rebecca Earley & Dr Kate Goldsworthy från Center for Circular Design (UAL) lett projektet i nära samarbete med Elin Larsson, Sustainability Director hos Filippa K.

Läs nyheten

rapport: Circular Design Speeds- Prototypes

rapport: Circular Design Speeds- Researcher in residence

framtidens forskningsagenda

Denna rapport har tagits fram och signerats av programstyrelsen för Mistra Future Fashion. Det kan sägas vara resultatet av åtta års övervakning av forskningsprogrammet Mistra Future Fashion som har tagit ett systemiskt synsätt på hållbart mode, inklusive konsumtion, produktion, design och återvinning av kläder. Rapporten anger forskningsidéer som har genererats av programmet och områden som kräver ytterligare djupdykning.

Mistra Future Fashions styrelse 2019

Styrelseordförande:Nicholas Morley (Fareing)

Mathilda Tham (Linnaeus University), Elin Larsson (Elco), Helena Waker (Stockholm Fashion District), Felicia Reuterswärd (H&M), Michael Lind (Dedicated Institute), Anna-Karin Jönbrink (RISE), Philip Warkander (Lund University).

läs rapporten

 

världsunik process som återvinner både bomull och polyester

Blend Re:wind är resultatet efter sex års forskning i Mistra Future Fashion och kommer att spela en viktig roll i framtida globala textilåtervinningssystem. Projektet fokuserar på kemisk återvinning av fiberblandningar bestående av polyester/bomull (polycotton) med målet att separera och generera relevanta materialutflöden; polyestermonomerer och en bomullsmassa som är lämplig för regenerering till kommersiell cellolusafibrer (såsom viskosfibrer), för framtida industriellt framställning.

läs mer

programmet

Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras.

Programmet är organiserat i fyra teman.

 

1

hur designar vi för en cirkulär ekonomi?

T1-profile

 

Vi undersöker och utvärdera miljöpotentialen inom design, och användarpotentialen för kortlivade jämfört med långlivade kläder för att hitta de lämpligaste valen för omvandlingen till cirkulär textilekonomi för olika typer av plagg och därigenom utveckla rekommendationer, riktlinjer och verktyg för design i resurscirkuläritet.

2

hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?

T2-profile

 

Vi identifierar vilka nödvändiga åtgärder inom textil- och klädleverantörskedjor som möjliggör en cirkulär ekonomi och vi levererar riktlinjer för styrning på hur en cirkulär textilleverantörskedja kan skapas och upprätthållas

3

hur kan användare bidra till ett mer hållbart mode?

T3-profile

 

Vi skapar rekommendationer för uppmuntrande av ett hållbart konsumentbeteende och ökande av konsumenternas engagemang inom hållbar konsumtion. Specifikt kommer rekommendationer för att uppnå en ökad grad av tjänster med avsikt att nå ökad livslängd av kläder, återanvändning och secondhandkonsumtion att ingå.

4

hur ökar vi textilåtervinningen?

T4-profile

 

Vi utvecklar kunskap om återvinningsmetoder och effekterna av post-konsumenttextilier för att ge vägledning om nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en hållbar textilåtervinning.

partners