mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 50 partners

öppet för fler att gå med!

mistra future fashion är ett forskningsprogram för hållbart mode och arbetar för en positiv framtida modebransch

det är unikt med systemperspektiv och drivs tvärvetenskapligt i ett konsortium bestående utav över 50 partners

öppet för fler att gå med!

nyheter

Höjdpunkter från 2017

Höjdpunkter från 2017

Under 2017 presenterade forskare inom Mistra Future Fashion flera viktiga resultat. Här är några av höjdpunkterna!

Tillämpning av LCA data

Tillämpning av LCA data

Nu börjar Dr Sandra Roos provimplementering av sin LCA data med några utvalda intressenter.

Återvinningsprojektet Re:Mix går in i ny fas

Återvinningsprojektet Re:Mix går in i ny fas

Textilblandningar innehållande elastan och nylon är väldigt problematiska i återvinningsprocesser. Projektet Re:Mix inom Mistra Future Fashion har tittat närmare på detta problem med ambitionen att  påskynda övergången för textilindustri mot en cirkulär ekonomi.

Hur ser ett framgångsrikt EPR-system ut?

Hur ser ett framgångsrikt EPR-system ut?

Inom tema 4, hur man ökar textilfiberåtervinningen har teamet på IIIEE och IVL gjort ett grundligt arbete vid bedömningen av policyalternativ som möjliggör en utveckling mot att mer textilier samlas in, sorteras och återvinns. En av dessa styrmedel är baserad på EPR, Extended Producer Responsibility, sk producentansvar. I en nyligen presenterad Mistra Future Fashion rapport presenteras en grundlig beskrivning av ett EPR-system, följt av en bedömning.

Rekommendation för minskning av mikroplaster

Rekommendation för minskning av mikroplaster

Den senaste tiden har vi hört de massiva nyhetsrapporteringarna globalt om plasten som samlas i våra hav och de problem som vår planet och dess arter därför står inför. Bidragande faktor är den osynliga mikroplasten som konstaterats till stor del härröra från textilier. Ett nytt forskningsområde öppnades upp och slutet av 2016 initierade Mistra Future Fashion en förstudie för att förstå varför textilier släpper microplastpartiklar.

Mikroplaster på svenska nyheter

Mikroplaster på svenska nyheter

Den 31 juli pratade Mistra Future Fashions forskare Sandra Roos om mikroplaster i våra kläder på nyhetssändningen för EKOT och TV4.

kalender

 

16-17 januari 2018, FN, Bonn
Den första konferens på ämnet hållbart mode med syfte att utarbeta klimatåtgärder inom FN:s modeprogram
Representant från Mistra Future Fashion: Sigrid Barnekow

16 januari 2018, FashionSustain, Berlin
Internationell konferens kring ämnet Fashion Tech och cikuläritet
Representant från Mistra Future Fashion: Gustav Sandin Albertsson, RISE

12 januari 2018, Johanneberg Science Park, Göteborg
Frukostseminarium: ”Var kommer plasten ifrån och hur undviker vi att den hamnar i naturen?”
Representant från Mistra Future Fashion: Sandra Roos, Swerea IVF

 

 

ny världsunik process som återvinner både bomull och polyester

läs mer

Filippa K & Mistra Future Fashion inleder banbrytande projekt för framtidens mode

Läs mer

För första gången finns nu gedigen data som anger miljöpåverkan av kläder. Dr Sandra Roos presenterar vilka textilier och processer som är hållbara, inklusive påverkan från kemikalier. Denna nya data gör det möjligt för beslutsfattare i produktion att fatta rätta beslut och hjälper konsumenter att förstå vad som är hållbart och vad man bör tänka på.

Läs mer

ny rapport

Mikrostorlekspartiklar av plast, så kallad ”mikroplast” har visat sig vara ett miljöproblem i marina och kustvatten. En ny rapport summerar en undersökning om fibersläpp av mikroplast från olika typer av polyestertyger. Studien visar att risken med fibersläpp kan minskas genom konstruktionsdesignen av tyger samt att återvunnen polyester inte släpper mer än tyger gjorda av jungfrufiber. Arbetet leddes av Swerea och involverade företagen H&M, Filippa K och Boob Design.

läs mer

outputs

Annual report 2016

2016 var ett spännande år för modeindustrin och Mistra Future Fashion. Läs om det i Annual report 2016.

Styrmedel

Inkludering av livscykelperspektiv i producentansvar öppnar upp för ökad textilåtervinning

Konsumentsegmentering

Nyckel för att skräddarsy framgångsrik konsumentkommunikation om hållbarhet

anmälan till nyhetsbrev

svenska | english

programmet

Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras.

Programmet är organiserat i fyra teman.

 

1

hur designar vi för en cirkulär ekonomi?

T1-profile

 

Vi undersöker och utvärdera miljöpotentialen inom design, och användarpotentialen för kortlivade jämfört med långlivade kläder för att hitta de lämpligaste valen för omvandlingen till cirkulär textilekonomi för olika typer av plagg och därigenom utveckla rekommendationer, riktlinjer och verktyg för design i resurscirkuläritet.

2

hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?

T2-profile

 

Vi identifierar vilka nödvändiga åtgärder inom textil- och klädleverantörskedjor som möjliggör en cirkulär ekonomi och vi levererar riktlinjer för styrning på hur en cirkulär textilleverantörskedja kan skapas och upprätthållas

3

hur kan användare bidra till ett mer hållbart mode?

T3-profile

 

Vi skapar rekommendationer för uppmuntrande av ett hållbart konsumentbeteende och ökande av konsumenternas engagemang inom hållbar konsumtion. Specifikt kommer rekommendationer för att uppnå en ökad grad av tjänster med avsikt att nå ökad livslängd av kläder, återanvändning och secondhandkonsumtion att ingå.

4

hur ökar vi textilåtervinningen?

T4-profile

 

Vi utvecklar kunskap om återvinningsmetoder och effekterna av post-konsumenttextilier för att ge vägledning om nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en hållbar textilåtervinning.

gå med i konsortiet

Nya partners är välkomna att bidra till, och ta del av vår forskning.

partners