Är svensken den mest hållbart medvetna konsumenten? Hur mottagliga är svenska konsumenter för nya affärsmodeller jämfört med exempelvis polska konsumenter? Svaren finns i en ny rapport som redogör för tidigare användning och framtida användning av alternativa affärsmodeller som förlänger livstiden på kläder. Siffrorna kommer från konsumentundersökningen som genomfördes i fyra länder, Tyskland, Polen, Sverige och USA, mellan oktober 2016 och januari 2017.

Överraskande resultat från Sverige

Resultat visar att de flesta konsumenter inte än har använt sig av alternativa affärsmodeller när de uppdaterat sina garderober, särskilt få har provat att hyra eller prenumerera på kläder genom leasing-tjänster. Resultaten är dock inte oväntade med tanke på den fortfarande sällsynta tillgången av dessa tjänster, särskilt utanför större städer. Den låga adoptionsgraden bland svenska konsumenter, 1,3% och 1,6% jämfört med amerikanska konsumenter, 10,6% och 11,3% var dock överraskande med tanke på att flera av dessa affärsmodeller har etablerats i Sverige. Vidare visar resultaten också att konsumenter i genomsnitt inte ser sig själv använda någon av de alternativa affärsmodellerna i framtiden, förutom online-återförsäljningsplattformar och traditionella reparationstjänster.

Ett centralt kriterium för framgång med alternativa affärsmodeller är konsumenternas acceptans och användning. Hur konsumenter använder och uppfattar alternativa affärsmodellerna har emellertid endast fått begränsad uppmärksamhet i den vetenskapliga litteraturen. Syftet med denna rapport är därför att undersöka konsumentens acceptans och intresse av att använda till exempel klädesbibliotek eller reparationstjänster i framtiden. Studien undersöker också hur personliga värderingar och sociodemografiska faktorer påverkar konsumenternas acceptans och användning.

Kvinnor och yngre konsumenter har i störst uträckning använt alternativa affärmodeller

Traditionella reparationstjänster, så som skomakare, är överlägset den mest använda affärsmodellen i alla länder. Fortfarande syns dock en stark differens mellan länder varierande från 49,1% av konsumenterna i USA till 90,7% av de polska konsumenterna som tidigare använt tjänsten.  Däremot när det gäller specifika butikers egna reparationstjänster har de inte nått en lika stor publik, 5,9 procent av de svenska konsumenterna och 20,1 av de polska konsumenterna har tidigare använt tjänsten. Det framgår av svaren att det finns en stor variation mellan affärsmodeller, länder och konsumentprofiler. Exempelvis har fler kvinnor och yngre konsumenter i genomsnitt redan använt och avser att använda alternativa affärsmodeller i jämförelse med resten av respondenterna.

Dessa resultat kan indikera att konsumenter använder sig av de olika affärsmodellerna på olika grunder. Exempelvis kan vissa motiveras av affärsmodellens sociala och miljömässiga fördelar medan andra kan motiveras av fördelar länkade till sitt eget välmående. Baserat på resultaten kan företag som bygger på alternativa affärsmodeller skapa inriktade kampanjer som vädjar till olikt motiverade konsumentgrupper. Den slutgiltiga rekommendationen för företag med en av de studerade affärsmodellerna är att betona medvetenhet för att kunna bredda sitt konsumentsegment samt att utbilda konsumenterna om sociala och/eller miljömässiga fördelar med deras modell.

Rapporten är författad av Kristian Steensen Nilsen och Wencke Gwozdz från Copenhagen Business School. Läs hela rapporten här.

TwitterFacebookEmail