I en ny artikel föreslås en standardiserad testmetod för mätning av mikroplastutsläpp under tvätt av tyger och kläder. Denna metod kan användas för att jämföra den miljöbelastning som orsakas av utsläpp från olika plagg eller till att identifiera förbättringsmöjligheter gällande plaggkonstruktion. Studien leds av forskare vid Swerea IVF, med hjälp av klädprover från industripartners H&M, Boob Design och Filippa K.

Baserat på befintliga standardmetoder för textiltestning utvecklades en metod som involverar stegen provberedning, tvätt, filtrering av tvättvattnet och analys av utfällda mikoplaster. I jämförelse med andra publicerade metoder verkar den föreslagna metoden vara effektiv för att begränsa mätningen till det faktiska utsläppet från textilytan. Validering efter förbättrad tillvägagångssätt visade en standardavvikelse på endast 7,7%. Genom att presentera metoden i detalj syftar denna artikel även till att stödja bransch och akademi-initiativ på detta område.

För att kunna minska mikoplastutsläpp från kläderna är det nödvändigt att mätmetoden är känslig och giltig. Tidigare publicerade studier har visat en stor variation i resultat; mängden mikroplaster har varierat från 120 till 728,289 partiklar testat på liknande kläder. Det finns således ett behov av en pålitlig metod med så liten standardavvikelse som möjligt för att kunna bedöma om en förändring i konstruktionsleden ger en högre eller en lägre frisättning av mikroplaster.

Ett av de viktigaste forskningsresultaten som presenteras är att orsaken till utsläpp från textil kan delas in i två grupper, textil som en generator av mikroplaster och textilier som bärare av mikroplaster. I båda fallen blir utgången att mikroplaster hamnar i våra hav, vilket innebär att både dessa vägar är viktiga att studera utifrån en miljösynpunkt. Däremot, om syftet är att undersöka hur plaggets konstruktion påverkar mängden utsläppen är det väsentligt att dessa två vägar kan separeras.

 

 

Den nya artikeln bygger på tidigare rapport Microplastic shedding from polyester fabrics tillgänglig för nedladdning. Studierna kring mikroplaster inom Mistra Future Fashion-programmet har lett till fortsatt finansiering via MinShed-projektet, som leds av Swerea IVF. Nästa steg innebär ytterligare optimering och arbete med att anpassa alla metoder som används i akademin eller branschen för att skapa en standard.

Du hittar artikeln online här.

Referens: Jönsson, C., Levenstam Arturin, O., Hanning, A-C., Landin, R., Holmström, E. and Roos, S. Microplastics shedding from textiles – developing analytical method for measurement of shed material representing release during domestic washing. Sustainability, 10(7), 2457. Tillgänglig online från 13 juil, 2018.

TwitterFacebookEmail