70% av ett plaggs klimatpåverkan sker innan plagget nått butiken. I egenskap av enskild konsument är det därför svårt att göra skillnad, den stora förändringen måste ske inom de globala produktionskedjorna. Den 10 december 2018 presenteras därför the UN Fashion Industry Charter for Climate Action på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Charten syftar till att samla alla aktörer inom modeindustrin, från textilproducenter och transport till globala modevarumärken, att signera 16 konkreta punkter för en bättre och mer hållbart framtida industri.

De företag och organisationer som signerar FN:s klimatkonvention Fashion Industry Charter stöder målen i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen. Detta genom att förbinda sig till en 30 procentig minskning av växthusgas-utsläpp i scope 1, 2 och 3 i Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard redan år 2030, mot en baslinje som är satt senast 2015. Medlemmarna förbinder sig även att arbeta tillsammans och dela med sig av resultat för att utveckla globala lösningar.

Läs mer och ladda ner UN Fashion Industry Charter for Climate Action hos UNFCCC 

Forskare och Industri kommenterar

En annan av de konkreta punkterna i dokumentet handlar om att prioritera material med låg klimat-påverkan utan att negativt påverka andra hållbarhetsaspekter. Klimatforskare och temaledare inom Mistra Future Fashion Dr Sandra Roos från RISE kommenterar,

”I grund och botten är detta en viktig punkt, men det är viktigt att förstå att begrepp som ”hållbara material” i princip inte har mening – man måste relatera till funktion. Om ett material är mer eller mindre hållbart beror inte enbart på hur det är framställt utan hur man använder det och vad som hade varit alternativet.”

Mistra Future Fashion kommenterar Fashion Industry Charter i DN

Den svenska modeindustrin har redan visat stort intresse för UN Fashion Charter. I början av december, på initiativ av Elin Larsson, hållbarhetskonsult inom modeindustrin, och Micheal Shragger, grundare av Sustainable Fashion Academy, lanserades STICA – Swedish Textile Initiative for Climate Action. Organisationen ska samla svenska aktörer som vill arbeta tillsammans mot dokumentets 16 punkter och visa upp Sverige som ett föregångsland. Elin Larsson kommenterar,

”Klimatfrågan är en av de största utmaningarna för mänskligheten, men tyvärr börjar tiden bli knapp för att hinna lösa  den här krisen. Det är en svår utmaning som ingen ensam aktör kan lösa på egen hand, men vi kan påverka och driva förändringar tillsammans, företag och organisationer inom hela modesystemet – både stora och små. Därför är jag personligen så glad att se lanseringen av FN:s Fashion Charter”

Ledande varumärken har signerat

Flera ledande modevarumärken och organisationer har redan undertecknat chartern. Signaturerna inkluderar Adidas, Burberry, Guess, Gap, H & M, Hugo Boss, Kering Group, Lenzing, Levi Strauss & Co., PVH Corp, Stella McCartney, Target, Global Fashion Agenda (GFA), Global Organic Textile Standard (GOTS), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sustainable Fashion Academy (SFA), WWF International and ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation). Svenska signeteter inkluderar Filippa K, H & M Group, Re:Newcell och Peak Permofmance,

Det första officiella mötet som ledde fram till FN:s Fashion Industry Charter hölls i Bonn i januari 2018. Den första idén föddes dock utifrån ett FN-organiserad sidovent om mode och hållbarhet under klimatmötet COP22 i Marrakech. Mistra Future Fashion är hedrade över att ha varit en del av arbetet som lett fram till ett så viktigt dokument och vi uppmuntrar nu alla intressenter att underteckna.

Läs mer om Mistra Future Fashion’s arbete med UN Fashion Industry Charter for Climate Action

TwitterFacebookEmail