Nordiska ministerrådet har lanserat en kampanj med som lyfter fyra exempel på innovativa bioekonomiska projekt inom regionen. Mistra Future Fashion’s industriinbäddade pilot ”Circular Dresign Speed” presenteras som ett utav de fyra exemplen.

– Att visa upp vinnande exempel tror vi är nyckeln till att inspirera nästa generations arbetare att söka sig till bioekonominsektorn . I denna serie ville vi fokusera på människorna bakom lösningarna för att belysa vikten av deras roll och deras anda inom innovation, säger Torfi Jóhannesson, Senior Advisor for Agriculture & Forestry at the Nordic Council of Ministers.

Pilotprojektet Circular Design Speeds är ett samarbete mellan forskare inom både design och supply tillsammans med industri-partnern Filippa K och fokuserar på ett plaggs olika hastigheter. Projektet, som leds av professor Rebecca Earley & Dr. Kate Goldsworthy från University of the Arts London, spänner över 2 år och inkluderar forskning, utveckling och test av ny strategisk design för 100% cirkulära och hållbara modeplagg. Visionen är att implementera insikter från Mistra Future Fashion i en industrikontext som ska möjliggöra för modeindustrin att bli mer hållbar. I fokus står livscykeln för ett specifikt plagg, det vill säga hur lång livslängd textil och plagg faktiskt har. För Filippa K är huvudsyftet att utforska en process som möjliggör att produkterna blir cirkulära, och långt mer hållbara, till år 2030.

Produkten av samarbetet kommer att presenteras i London i slutet av november 2018.

Se hela filmen här. 

TwitterFacebookEmail