Lördagen den 21 april markerar öppningsdagen för utställningen ”Fashioned from Nature” på Victoria och Albert museum i London. Ett av föremålen i utställningen är ett pappers-textilplagg från ”ultra fast forward” modedesignkonceptet, utvecklat av prof. Kay Politowicz och Dr. Kate Goldsworthy från UAL tillsammans med Dr Hjalmar Granberg från RISE.

Som en del av tema 1, design, inom Mistra Future Fashion utvecklas pappersliknande textilier i ett försök att utforska olika hastigheter av mode. Bärbart papper kan sägas vara det billiga 2000 talets material med avsiktligt kort livslängd som därtill kan återvinnas eller komposteras industriellt. Tillverkad av oblekt trämassa och andra biobaserade material är det icke-vävda papperet färdigställt med hjälp av naturliga färgämnen, laserbeläggning och effektiv ultraljudsklippning. Tack vare dessa tekniker kan energi och kemikalieanvändning reduceras i varje steg.

Pappret är en del av en större studie, med inriktning på ”speed of cycle”, och syftar till att bättre förstå hur olika hastigheter påverkar designfasen och vilka fortsatta forkningsfrågor som bör undersökas. Studien innefattar utveckling av prototyper för designforskning och nya material. Syftet är att utveckla diskursen kring ”snabbt och långsamt”, ”rent och enkelt” till en nivå där flera proportionerliga hastigheter både kan förstås, testas via LCA och i slutändan konstrueras för att förbättra en cirkulär effektivitet hos en produkt.

Bakgrunden till studien utvecklades från ”Textile Toolbox”-projektet under Mistra Future Fashion fas 1, där forskare från UAL först producerade prototyper som utforskade cirkulära hastigheter; ”Asap papper”, ”digital seamsdress” och ”fast refashion”. I fas 2 har dessa konstruktioner vidareutvecklats till ”ultra fast forward” och ”super slow” -koncept.

TwitterFacebookEmail