I en ny rapport skriver Hanna de la Motte, RISE och Anna Palme, Chalmers Tekniska Högskola, om utvecklingsprocessen och framtida steg för Blend Re:wind. I november 2017 presenterades den banbrytande återvinningsprocessen ”Blend Re:wind – En svensk process för återvinning av blandtextilier av polyester och bomull”.

Utfällning av tereftalsyra i procesen. Bild: Stina Björquist

Den nya rapporten beskriver arbetet med Blend Re:wind och visar hur nya fibrer, närmare bestämt viskosfilament, kan framställas från separerad och återvunna bomullsfibrer. De framställda viskosfilamenten har visat sig ha samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa som används i kommersiell viskosproduktion.

Ett stort antal experiment utfördes för att analysera hur fiberegenskaperna förändras under användningsfasen och vilka effekter dessa förändringar kan ha för återvinning. Nedbrytningen av bomull som visas under användningsfasen hindrar bomullen från att återvinnas mekaniskt, men det påverkar inte regenereringen till viskos eller lyocell. Nedbrytningen behövs faktiskt i dessa processer för att minska kedjans längd (graden av polymerisation) och för att underlätta bomullsmassans upplösning före regenerering till nya cellulosabaserade textilfibrer. Denna slutsats skulle kunna visa på Blend Re:wind processen specifika lämplighet för just återvinning i stor skala av uttjänta textilier.

I rapporten presenteras även delar av en LCA analys utförd på Blend Re: wind processen. LCA introducerades och användes som vägledning redan under processutvecklingen, snarare än som verktyg för en senare certifiering. Detta val gjordes för att tidigt identifiera miljökrävande steg och styra processutvecklingen för att undvika dyra förändringar i ett senare skede. Den fullständiga LCA-rapporten är under granskning, men metod och utvalda resultat är tillgängliga på begäran.

Blend Re:wind processen är den första i sitt slag som kemiskt separerar både bomull och polyester från blandtextilier på sådant sätt att båda fibrerna kan återanvändas i tillverkningen av nya högkvalitativa textilier. Bomullsfibern kan omvandlas till viskos och polyester till ny hållbar polyester. Process är resultatet av sex års forskning inom Mistra Future Fashion av partnerna Chalmers Tekniska Högskola, RISE och den internationella skogsindustrin gruppen Södra. Process är en mycket viktig milstolpe och bidrar till det framtida globala textilåtervinningssystemen som behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för mode och textilier.

En stark fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier, och målet är integration med befintlig skogs- och kemiindustri eller återvinningsinitiativ. Separationen använder kemikalier som redan används i den svenska skogsindustrin och i viskosindustrin för att underlätta möjliga integreringar.

”Vår separationsprocess, Blend Re:wind, har utvecklats med befintliga industriprocesser i åtanke, och vårt mål är att integrera så mycket som möjligt för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader. Att gå från labb till större skala är kostsamt och därmed den största utmaningen just nu. En betydande fördelen med vår process är dock att den är möjlig att integrera i befintlig industri och därmed hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra.”

Hanna de la Motte, temaledare för tema 4, Återvinning, inom Mistra Future Fashion och forskare på RISE.

Rapporten är skriven av Hanna de la Motte, RISE och Anna Palme, Chalmers Tekniska Högskola.

Läs hela rapporten här.

TwitterFacebookEmail