I november 2017 presenterades den banbrytande återvinningsprocessen ”Blend Re:wind – En svensk process för återvinning av blandtextilier av polyester och bomull”. I en ny rapport skriver Hanna de la Motte, RISE och Anna Palme, Chalmers University, om utvecklingsprocessen och framtida steg för Blend Re:wind.

Utfällning av tereftalsyra i procesen. Bild: Stina Björquist

Blend Re:wind processen är den första i sitt slag som kemiskt separerar både bomull och polyester från blandtextilier på sådant sätt att båda fibrerna kan återanvändas i tillverkningen av nya högkvalitativa textilier. Bomullsfibern kan omvandlas till viskos och polyester till ny hållbar polyester. Process är resultatet av sex års forskning inom Mistra Future Fashion av partnerna Chalmers tekniska högskola, RISE och den internationella skogsindustrin gruppen Södra. Process är en mycket viktig milstolpe och bidrar till det framtida globala textilåtervinningssystemen som behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för mode och textilier.

Den nya rapporten beskriver arbetet med Blend Re:wind och visar hur nya fibrer, närmare bestämt viskosfilament, kan framställas från separerad och återvunna bomullsfibrer. De framställda viskosfilamenten har visat sig ha samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa som används i kommersiell viskosproduktion.

En stark fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier, och målet är integration med befintlig skogs- och kemiindustri eller återvinningsinitiativ. Separationen använder kemikalier som redan används i den svenska skogsindustrin och i viskosindustrin för att underlätta möjliga integreringar.

”Vår separationsprocess, Blend Re:wind, har utvecklats med befintliga industriprocesser i åtanke, och vårt mål är att integrera så mycket som möjligt för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader. Att gå från labb till större skala är kostsamt och därmed den största utmaningen just nu. En betydande fördelen med vår process är dock att den är möjlig att integrera i befintlig industri och därmed hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra.”

Hanna de la Motte, temaledare för tema 4, Återvinning, inom Mistra Future Fashion och forskare på RISE.

Vidare presenteras en miljöbedömning av Blend Re:wind processen i den nya rapporten för att identifiera framtida miljöpotential i processen. Viktigt att notera är att miljöbedömningen gjordes med data som erhållits från mindre piloter eller labbskala vilket betyder att energi- och kemiska krav därför inte har optimerats. Trots detta kan miljöbedömningen användas som vägledande verktyg vid vidareutvecklingen av Blend Re:wind processen.

Rapporten är skriven av Hanna de la Motte, RISE och Anna Palme, Chalmers Tekniska Högskola.

Läs hela rapporten här.

TwitterFacebookEmail