output

Under våra år av forskning har vi gjort betydande bidrag till en mängd olika områden som tar oss närmare en hållbar modebransch. Nedan är några exempel på vårt arbete.

Inkludering av livscykelperspektiv i producentansvar öppnar upp för ökad textilåtervinning

Mistra Future Fashion rapport visar att styrmedlen obligatoriskt producentansvar och avgift för användning jungfruliga råvaror har stora positiva effekter på fiber-till fiber återvinning samt övergripande återvinning av textilier

Konsumentsegmentering nyckel för att skräddarsy framgångsrik konsumentkommunikation om hållbarhet

Forskning kastar mer ljus på beteendemönstren vid köp, användning, underhåll och kasseringsfaser.

Kritiska aspekter vid design för fiber-till-fiber återvinning av textiler

Utmaningen att öka fiber-till-fiber återvinning av textilier kan inte uppfyllas av en enda grupp intressenter eller på ett och samma ställe i den textila värdekedjan. Inte heller bör det reduceras till ett avfallsproblem. Tvärtom måste ett helhetsperspektiv användas när det gäller textilprodukter som skapas och textilavfall som cirkulerar i värdekedjan. Det är en av de viktigaste slutsatserna från en studie från IVL som heter ”Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av textilier”.

Webinars

Se våra webinars.

Grön textilguide

Guide till miljöeffektiva textilmaterial och processer för konsumenter, designers och leverantörskedja/marknadschefer.

TED’s TEN

Designerverktyg för hållbart mode

Textilverktygslåda

En utställning av ”svenska mode- och textildesignsinstruktioner från framtiden”.

Framtida modemanifest 2015

Manifest som anger programmets vision för en hållbart mode- och textilindustri.

LCA av svenskt mode konsumtion

Den första livscykelanalysen för den svenska nationella konsumtionen, innehåller en utvärdering av kemikalieanvändning.

Hur kan man påverka konsumenterna?

En verktygslåda för social marknadsföring som riktar sig mot 16-18 åringar i skolan. Inkluderar en webbaserad workshop med offlineelement så som en WebQuest.