80% av klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion kommer från produktionsfasen. Med andra ord, den största delen av påverkan sker redan innan plaggen når butiken. Ny rapport pekar på vilka förändringar som krävs av både producenter och konsumenter för att minska påverkan genom beteendeförändringar och tekniska produktionsförbättringar.

Koldioxidavtrycket för den svenska klädkonsumtionen är cirka 330 kg CO2 ekv. per person. Även om detta bara står för 3% av det totala koldioxidavtrycket för en genomsnittlig svensk måste klimatpåverkan från kläder minskas till i princip noll i ett framtida hållbart scenario.

Ny och uppdaterade livscykelanalyser, räknat för all svenska klädkonsumtion, visar en tydlig bild av vilka förändringar som behövs. Att förlänga den aktiva livslängden för ett plagg med två, det vill säga att  använda plagget i dess ursprungligen avsedda form dubbelt så många gånger jämfört med genomsnittet, minskar klimatpåverkan med 49%. Till exempel, en t-shirt används i genomsnitt 30 gånger och tvättas 15 gånger. Om denna t-shirt istället används 60 gånger kan klimatpåverkan halveras.

Att förlänga livslängden med två och samtidigt producera plaggen med hjälp av solenergi innebär en sammanlagd minskning av koldioxidavtrycket med 67%. Att lägga till ekvationen en konsument som cyklar eller går till butiken istället för att ta bilen innebär en total reducering med 78%. Denna minskning  kräver att vi genomför en större systemförändring hos både konsumenter och producenter, men det är en möjligt förändring.

Flera olika insatser för att minska klädernas miljöpåverkan undersöks i denna nya rapport, både isolerat och i kombination. Dr Sandra Roos från RISE betonar att ”Det som mäts förbättras. Att känna till påverkan är det första steget för att minska påverkan.” Att mäta påverkan identifierar också vilka förändringar som kan ha det största positiva inflytandet och därför bör prioriteras.

Längre användning av plagg visade sig vara ett mycket effektivt ingripande – dubbelt så många användningar per livscykel för plagg eliminerade nästan 50% av påverkan oavsett påverkanskategori. Produktion med hjälp av solkraft minskar klimatpåverkan med mellan 27% och 44%, beroende på plagget. Att promenera till butiken istället för att ta en bil ger en minskning av mellan 12-24% av klimatpåverkan. Däremot hade sänkning av tvättemperaturen ett försumbart inflytande på resultaten när genomsnittlig svensk el används. Att byta ut bomull mot till exempel skogsbaserade fibrer som viskos och lyocell kan minska vattenpåverkan hos ett bomullsplagg med cirka 90%.

Läs hela rapporten och ladda ner här:

Environmental assessment of Swedish clothing consumption

Författare: Gustav Sandin, Sandra Roos & Björn Spak (RISE) Bahareh Zamani & Greg Peters (Chalmers University of Technology)

 

TwitterFacebookEmail