Den 16 och 17 januari hölls Fashion Dialogue, den första globala diskussionen kring klimatåtgärder inom modebranschen vid FN:s klimatkonvention (UNFCCC) i Bonn. Klimathotet är just nu den största utmaningen för mänskligheten, därför behöver medvetenheten öka och handling efterfölja. Kan industrisektorer som mode mobilisera och driva ytterligare förändringar?

Sigrid Barnekow, Patricia Espinosa, and Niclas Svenningsen

Kläder är relevanta för oss alla och modebranschen har därför ett enormt inflytande. Många ansträngningar har redan påbörjats runt om i världen där mode-märken och intressenter leder vägen för minskad klimatpåverkan. Ändå måste fler aktörer och företag inom sektorn bli medvetna och agera därefter. De totala växthusgasutsläppen från textilproduktion beräknas till 1,2 miljarder ton årligen, vilket är mer än alla internationella flyg och sjöfart kombinerat. Med dessa siffror i åtanke är det uppenbart att modebranschen står inför ett paradigmskifte.

”Jag tror att vi står vid en vändpunkt i historien. För första gången påverkas människor inte längre bara av vädercykler utan vi påverkar dessa cykler själva – och drabbas av konsekvenserna. ”

– Patricia Espinosa, FN:s klimatkonvention Verkställande Direktör

38 representanter från modebranschen samlades i Bonn med syfte att diskutera möjligheterna för ett gemensamt framtida klimathandlingsprogram. Den två dagar långa dialogen fokuserade på globala samarbetsformer för att möjliggöra ett systemskifte och en mobilisering av befintliga initiativ i form av ett större och gemensamt projekt. Bland deltagarna återfanns internationella märken så som Adidas, C&A, Hugo Boss, H&M och FIlippa K tillsammans med representanter från tygtillverkare, återvinningsföretag och fiber-innovatörer. Mistra Future Fashions Sigrid Barnekow var inbjuden att delta i diskussionerna och fungerade även som moderator bredvid Patricia Espinosa, UNFCCC: s verkställande direktör och Niclas Svenningsen, chef för strategi och partnerskap vid UNFCCC.

Diskussionen kretsade bland annat kring potentiella miljömål, en onlineplattform för att öppna upp en fortsatt dialog samt ett ökat samarbete med beslutsfattare på nationell och internationell nivå. Vidare identifierades att fler företag och organisationer inom sektionen behöver engagera sig. Som det ser ut just nu står majoriteten av världens varumärken, leverantörer och andra modeaktörer utanför klimatdiskussionen. Att producera ett enda plagg idag kräver en omfattande produktionskedja som inbegriper flertalet olika företag belägna i åtskilliga länder. Det är därför som sektorn behöver mobilisera tillsammans och överväga alla steg i processen. Fortsättningsvis diskuterades också möjligheten till ett gemensamt syfte och kommunikationsplan, inklusive globala möten och konferenser för att engagera alla aktörer på fältet.

Nästa steg i processen kommer att innebära förberedelse och genomförande av en rapport med UNFCCC som avsändare med syfte att ytterligare engagera och informera intressenter inom modebranschen. Denna rapport kommer att vara det första steget mot ett globalt klimathandlingsprogram som utgår ifrån och kombinerar befintliga miljöinitiativ inom modebranschen. Niclas Svenningsen, chef för strategi och partnerskap vid UNFCCC, betonade att för att komma överens om ett sådant program måste alla delar av modesystemet beaktas. ”Modesektorn har en enorm utmaning – komplexa produktkedjor från primärproducenter till detaljhandel och en snabbväxande efterfrågan med begränsad möjlighet till återvinning.” För att möjliggöra en systemförändring och arbeta mot minskad klimatpåverkan är samarbete över landsgränser och industrier avgörande.

Arbetet ska fortsätta inom UNFCCC och Mistra Future Fashion är hedrad att vara en del av processen. Vänd dig hit om du är intresserad av att delta i dialogen – besök UNFCCC.

TwitterFacebookEmail