Att förlänga ett plaggs aktiva livslängden är idag det mest hållbara alternativet. En ny rapport undersöker den svenska andrahandsmarknaden för kläder och hur aktörer på denna marknad kan bidra till en mer hållbar modeindustri.

En tydlig tendens är att andrahandsmarknaden har flyttat från tidigare välbesökta loppmarknaden till nya kanaler, till exempel online. Den totala marknaden för begagnade kläder ser inte ut att öka avsevärt, men den har bytt form och återfinns nu i till exempel appar, sociala medier eller auktioner på internet. Om denna förändring beror på en övergripande marknadstillväxt eller på grund av ökad medvetenhet och entreprenörskap är det emellertid svårt att fastställa.

Tar tillbaka egen produkt

Vidare syns en trend där modebranschens aktörer börjar engagera sig i efterlevnaden av sina egna produkter. Denna tendens påverkar både kundupplevelsen och varukedjor hos en tidigare traditionell säljare, och skapar nya ytor för utökade affärer. Detta görs fortfarande bara av få aktörer på marknaden, men om fler traditionella aktörerna ändra sina affärsmodeller enligt denna nya logik, har den potential att ta andelar ifrån den traditionella butiken.

Svenskar konsumerar inte mer hållbart

Det hävdats ofta att svenskar är och vill vara mer miljövänliga i sina inköp av kläder. Även om viljan ofta finns där verka det saknas engagemang när det gäller att faktiskt agera och konsumera tidigare-ägda kläder. Detta resultat bekräftar även tidigare studier (Steensen Nielsen & Gwozdz, 2017). Det är därför oklart om allmänhetens medvetenhet verkligen är den faktor som kommer att få andra-hands marknaden för kläder att blomstra, eftersom konsumenterna idag i stor uträckning har kunskap men inte agerar därefter.

Läs hela rapporten här

Författare: Susanne Sweet, Rebecca Aflaki och Michael Stalder från Handelshögskolan i Stockholm

TwitterFacebookEmail