Kemisk återvinning är ett viktigt steg för att möjliggöra ett slutet kretslopp för textilier. Men, kemisk återvinning innebär också en risk att skadliga ämnen som återfinns i färg, mjukgörare, anti-rynkmedel och andra vanliga tillsatser hos textilier sprids under återvinningsprocessen. En ny studie tittar därför på avfärgning av bomull och regenerering till viskosfibrer för att analysera de potentiellt farliga utsläppen som sker under processens gång.

 

avfärgning, avlägsnande av ytbehandlingar och reaktiva färgämnen

Studien undersöker hur ytbehandlingar och reaktiva färgämnen kan avlägsnas i bomull genom att använda en ny sekventiell alkalisk/syrgasbehandling för blekning som följs upp med en utvärdering av de egenskaper som fås i viskosfibrer producerade från den avfärgade bomullen. Den valda blekningssekvensen kan integreras i en befintlig viskosprocess, vilket leder till minskade kostnader och miljöpåverkan. Avfärgning och avlägsnande av textila efterbehandlingar har tidigare utförts på anti-rynkbehandlade tyger, men inte på tyger med både anti-rynkbehandling och färgämne. Viskosfibrerna testades med avseende på teknisk prestanda, det vill säga mekaniska egenskaper såsom hållfasthet och töjning vid brytpunkt.

Resultaten visar att den använda metoden för avfärgning har potential för att avlägsna reaktiva färgämne, anti-rynkbehandling och mjukmedel som testat i denna studie. Avfärgningsprocessen behöver dock anpassas ytterligare för det specifika bomullssubstratet i efterföljande försök. I det specifika fallet där smuts och vattenavvisande ytbehandling förekommer i bomullsflödet rekommenderar författarna att designa en annan metod för avfärgning.

 

globala efterfrågan på textilfibrer förväntas öka

Eftersom den globala efterfrågan på textilfibrer förväntas öka kommer det inom en snar framtid att finnas en stor skillnad mellan krav och tillgång när det gäller cellulosabaserade fibrer. Denna diskrepans kan minska något genom ett tillskott av regenererad konstgjord cellulosa, såsom viskos eller lyocell, där ’pre-consumer’ och/eller ’post-consumer’ bomullstextilier används som råmaterial i en kemisk återvinningsprocess.

En viktig aspekt vid kemisk återvinning är förmågan att skapa en textilmassa med så lite föroreningar som möjligt. Idag innehåller de flesta bomullstyger färgämnen och ytbehandlingar, vilket kan betraktas som orenheter i en kemisk återvinningsprocess. En välfungerande process för avfärgning skulle därför förbättra fiberupplösningskapaciteten, stabilisera och förenkla fiberregenereringsprocessen.

 

Läs Mistra Future Fashion report: Evaluation of dyeing and finishing components in recycling and regeneration of coloured textiles prototypes

Rapporten skriven av : Helena Wedin,  Björn Källman,  Anna Rúna Kristinsdottir,  Ellinor Niit,  Zaheer Ahmad Mansoor,  Christofer Lindgren and Hanna Rammsy

Läs artikel i Journal of Polymers and the Environment:  ‘Preparation of Viscose Fibres Stripped of Reactive Dyes and Wrinkle-Free Crosslinked Cotton Textile Finish’

Artikeln är skriven av Helena Wedin, Ellinor Niit, Zaheer Ahmad Mansoor, Anna Rúna Kristinsdottir, Hanna de la Motte, Christina Jönsson, Åsa Östlund and Christofer Lindgren

 

Studien har utförts inom Mistra Future Fashion genom gemensamt arbete från re: newcell, MoRe-research, RISE IVF (tidigare Swerea IVF), Svenska Textilhögskolan och Rise AB, med stöd från företagen DyStar®, Lenzing AG, H & M, I: CO, Boob design, Wiges, New Wave Group, Filippa K och Kappahl. Den del av studien som gällde smuts och vattenavvisande utfördes i samarbete med forskningsprojektet SUPFES finansierat av Vetenskapsrådet för miljö, jordbruksvetenskap och fysisk planering (FORMAS) enligt bidragsavtal nr 2012-2148.

TwitterFacebookEmail