Den hittills mest omfattande analysen av tillgängliga data visar att materialvalet i sig inte är avgörande för ett plaggs totala miljöpåverkan. Skillnaden i miljöpåverkan mellan olika producenter av textilfibrer är idag ofta större än skillnaden i påverkan mellan olika sorters fibrer eller mellan olika produktionsmetoder, till exempel ekologiskt och konventionellt producerad bomull. Transparens i produktionskedjan är därför en viktigare hållbarhetsfråga än vilken sorts fiber som används i plagget. Resultaten presenteras i två nya rapporter under namnen The Fiber Bibel Part 1 och Part 2.

En t-shirt producerad av ekologisk bomull eller återvunnen råvara är inte automatiskt mer hållbar

Ofta delas textilfibrer upp enligt devisen ”bra” eller ”dåligt”, men denna indelningen är mycket förenklad. Forskare menar att en mycket mer nyanserad bedömning bör genomföras, där jämförelsen i stället görs mellan producenter med eller utan ett fungerande miljöarbete och bättre eller sämre användning av fibern genom hela livscykeln. En t-shirt av ekologisk bomull är inte automatiskt mer hållbar än en t-shirt av konventionell bomull. Ekologiskt kan vara en bra start, men man måste se till hela livscykeln och väga in fler parametrar.

Dr Sandra Roos vid RISE förklarar varför livscykelperspektivet bör användas,

”När man räknar ut den totala miljöpåverkan av ett plagg tittar man inte bara på vilket material som används i själva plagget, utan även vilka resurser som använts för att framställa plagget. Även om plagget är tillverkad av ekologisk bomull kan fabriken ha använt sig av giftiga färgämnen och fossila bränslen för energiförsörjning, vilket därför drar upp miljöpåverkan på plaggnivå”.

Framtidens hållbara textilfibrer

Den nya studien undersöker även huruvida så kallade ”nya hållbara fibrer”, redan tillgängliga på marknaden eller i pilotskala, faktiskt är bättre ur en miljösynpunkt. I dagsläget är bomullsfibern den mest eftertraktade naturliga fibern, men odlingsmetoderna ifrågasätts ofta då det bland annat innefattar konstbevattning och stora mängder pesticider. Ett mer hållbart alternativ till konventionell bomull behövs, och i praktiken har bomull sedan länge ersatts av skogsfibrer eller syntetfibrer av ekonomiska skäl. Resultaten visar dock att ingen nuvarande tillgänglig fiber kan ersätta bomullens alla egenskaper. Istället menar forskarna att vi måste se över vilken fiber som används till vilken typ av produkt.

Vidare menar forskarna att det kan vara missvisande att klassa nya innovationer som just ”hållbara”. Det finns fortfarande inte tillräckligt med data för att kunna bedöma många av de innovationer som presenteras som ”hållbara” säger Dr Gustav Sandin vid RISE,

”Utan tillförlitliga data finns det risk att investeringar i ny fiberteknik inte görs där den största miljövinsten finns. Det finns också en risk för att nya och bättre fibrer blir undervärderade i beslutsprocesser på grund av dataluckor i förhållande till etablerade fibrer, detta gäller data på miljöpåverkan såväl som på tekniska egenskaper, vilket vi också redovisar data på i vår nya rapport.”

Läs och ladda ner de fullständiga rapporterna här:

Fiber Bible, Part 1

Possible sustainable fibers on the market and their technical properties
Författare: Desiré Rex, Sibel Okcabol and Sandra Roos, RISE

Fiber Bible, Part 2

Environmental impact of textile fibers – what we know and what we don’t know
Författare: Gustav Sandin, Sandra Roos & Malin Johansson, RISE

TwitterFacebookEmail