Mistra Future Fashion kan nu presentera resultatet av sex års forskning som innebär ett stort genombrott för textilåtervinning. Denna nya process är en mycket viktig milstolpe och bidrar till de framtida globala textilåtervinningssystemen som behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för mode och textilier.

För första gången kan nya viskosfilament av bomull demonstreras, framställda i en ny framgångsrik kemisk återvinningsprocess för polyester/bomullsfiberblandningar. Den nya processen heter Blend Re:wind och innebär att tre cirkulära produktströmmar kommer ut från återvinning av tyg som består av en bomull/polyester mix. Separationen innebär att bomull återvinns till nya viskosfilament av hög kvalitet och polyester blir till två nya rena monomerströmmar som kan bli stark polyester igen.

Blend Re:wind är resultatet efter sex års forskning i Mistra Future Fashion och kommer att spela en viktig roll i framtida globala textilåtervinningssystem. Projektet fokuserar på kemisk återvinning av fiberblandningar bestående av polyester/bomull (polycotton) med målet att separera och generera relevanta materialutflöden; polyestermonomerer och en bomullsmassa som är lämplig för regenerering till kommersiell cellolusafibrer (såsom viskosfibrer), för framtida industriellt framställning.

Det fullständiga namnet på processen är ”Blend Re:wind – En svensk process för återvinning av blandtextilier av polyester och bomull”.

”Vår separationsprocess, Blend Re:wind, har utvecklats med befintliga industriprocesser i åtanke, och vårt mål är att integrera så mycket som möjligt för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader. Att gå från labb till större skala är kostsamt och därmed den största utmaningen just nu. En betydande fördelen med vår process är dock att den är möjlig att integrera i befintlig industri och därmed hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra.”

”Just nu finns det finns många briljanta återvinningsinnovationer men framtiden behöver mer forskning inom området. Gällande Blend Re:wind är vår bedömning är att den har stor potential på den globala marknaden i framtiden.”

Dr Hanna de la Motte, som är temaledare för tema 4, Återvinning, inom Mistra Future Fashion och forskare vid RISE

FAKTA om Blend Re:wind processens innehåll:

  • Högkvalitativa återvunna filament: Huvudfokus har varit på återvinning av bomull och att producera nya högkvalitativa viskosfilament från den återvunna bomullsströmmen, vilket är avgörande för vidare industriell bearbetning mot återvunnet tyg.
  • Framgångsrik fullständig återvinning av polycottonblandningar med rena produktflöden och med högt materialutbyte: Viskosfilament har framgångsrikt erhållits från den bomull som utvunnits från slitna polycottonlakan. Filamenten har samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa som används i kommersiell viskosproduktion. Den separerade resten från polyester, polyestermonomerer, kan polymeriseras till polyester av hög kvalitet. Dessa monomerer är lämpliga för integration med befintliga kemikalieprocesser – här är samarbete med industriaktörer redan etablerat och experiment utförs.
  • God genomförbarhet med befintliga industriprocesser: En stark fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier, och målet är integration med befintlig skogs- och kemiindustri eller återvinningsinitiativ. Separationen använder kemikalier som redan används i den svenska skogsindustrin och i viskosindustrin för att underlätta möjliga integreringar.
  • Stark miljöprestanda: Det är en lämplig separationsprocess eftersom den är vattenbaserad och använder endast vanliga, billiga bulkkemikalier och en katalysator.

Facts about the research and the Blend Re:wind process:

  • Blend Re:wind initierades 2011 och har utvecklats inom det svenska Mistra Future Fashion av parterna Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research Institutes of Sweden och Södra.
  • Arbetet har letts av Dr Hanna de la Motte, temaledare för tema 4, Återvinning, inom Mistra Future Fashion och forskare vid RISE. Hennes kompetens ligger inom cellulosakemi och kemisk återvinning av textil där hon är en internationellt erkänd expert. Andra nyckelpersoner involverade är Dr Anna Palme, forskare och ansvarig för den tekniska utvecklingen på Chalmers och Dr Harald Brelid vetenskaplig rådgivare från Södra.
  • Projektets budget är 6 miljoner kr och har finansierats inom Mistra Future Fashion med medel från forskningsstiftelsen MISTRA, kompetensplattformen Cirkulär Ekonomi på RISE, samt in-kind bidrag från involverade partners.
  • Projektet har bidragit med ny grundläggande kunskap för kemisk textilåtervinning och framtida återvinningsindustri för textil med flertalet vetenskapliga publikationer.

Projektet har bidragit med ny grundläggande kunskap inom kemisk textilåtervinning och med flertalet vetenskapliga publikationer:

Avhandlingar

Recycling of cotton textiles: Characterization, pretreatment, and purification
Doctoral thesis by Anna Palme, Department of Chemistry and Chemical Engineering, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden, 2017 Link

Separation for regeneration – Chemical recycling of cotton and polyester textiles
Master’s thesis by Stina Björquist, UNIVERSITY OF BORÅS, Faculty of Textiles, Engineering and Business, Sweden, 2017

Towards Recycling of Textile Fibers – Separation and Characterization of Textile Fibers and Blends
Master’s thesis by Anna Peterson, Department of Chemistry and Chemical Engineering , CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2015

Vetenskapliga publikationer

Palme, A., Peterson, A., de la Motte, H. et al. Development of an efficient route for combined recycling of PET and cotton from mixed fabrics. Text Cloth Sustain (2017) 3: 4. Link

Resultaten har även belönats med flertalet utnämningar:

Renova miljöstipendium 2017
Delas ut årligen och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Till Anna Palme – Annas forskning handlar om att återvinna textilier av blandmaterialet polyester/bomull, ett material som bland annat används i lakan för sjukhus. Blandtextilier av polyester och bomull ska inte slängas utan återvinnas till nya textilier! Det är målet för Anna Palmes forskning. – Återvinning försvåras av att textilier görs i en mängd olika material, som dessutom ofta blandas, säger Anna Palme, doktor vid institutionen för skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers. Link

Young Investigator Award 2017 for 5th EPNOE International Polysaccharide Conference in Jena
Till Anna Palme – Recovery of cotton cellulose from polyester/cotton mixed textiles
“For excellent research as reviewed by the scientific and programme committees and presented at the 5th EPNOE conference 2017”

Textilias miljöstipendium 2017
Till Stina Björquist – Separation for regeneration: Chemical recycling of cotton and polyester textiles

För mer information:

Dr Hanna de la Motte, temaledare Mistra Future Fashion and forskare vid RISE Research Institutes of Sweden, hanna.delamotte@ri.se

Sigrid Barnekow, Programchef, Mistra Future Fashion, +46 703955468, sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

TwitterFacebookEmail