FN: s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC), i samarbete med flera globala modemärken och intressenter, kommer att lansera ”Fashion Industry Charter for Climate Action” i december 2018. Mistra Future Fashion Programchef Sigrid Barnekow har varit en av de drivande personerna under dialogerna som nu utmynnat i en global överenskommelse.

Under 2018 Textile Sustainability Conference i Milano nu i veckan presenterades innehållet i UNFCCC ’Fashion Industry Charter for Climate Action’. Föreskriften är designad utifrån Parisavtalet och omfattar bland annat restriktioner för växthusgasutsläpp och reduktion av koldrivna kraftgeneratorer. Ett av de mer konkreta målen är ett åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 30 % i hela värdekedjan inom klädindustrin till 2030.

Klädindustrin är en global industri och därför måste även förändringar ske på global nivå. Samarbete över landgränser och industrier är avgörande för att skapa en mindre skadlig modeindustri. UNFCCC’s  Fashion Charter syftar till att fortsätta utveckla redan etablerade samarbeten och designa en plattform för ytterligare partnerskap inom hållbar utveckling för att på så vis säkerställa en global påverkan.

Charten är ett resultat av en pågående dialog mellan varumärken så som Puma, Adidas, C&A, Hugo Boss, H&M och FIlippa K tillsammans med representanter från tygtillverkare, återvinningsföreningar och fiberspeciallister. I januari 2018 samlades 38 representanter från modebranschen, däribland Mistra Future Fashion Program Director Sigrid Barnekow, i Bonn för att bedöma möjligheterna att skapa ett gemensamt klimathandlingsprogram. Som ett direkt resultat av dessa dialoger kommer chartern officiellt att lanseras vid COP24.

Läs mer om de tidiga dialogerna med UNFCCC

Mistra Future Fashion är hedrad över att ha fått bidra till grundarbetet bakom chartern och initiativet är nu öppet för ytterligare företag och organisationer att engagera sig.  Den slutliga utformningen av föreskriften samt en plattform för vidare dialog kommer officiellt att lanseras i december 2018, vid COP24 i Polen.

Läs mer om UNFCCC och COP24

TwitterFacebookEmail