Den senaste tiden har vi hört de massiva nyhetsrapporteringarna globalt om plasten som samlas i våra hav och de problem som vår planet och dess arter därför står inför. Bidragande faktor är den osynliga mikroplasten som konstaterats till stor del härröra från textilier. Ett nytt forskningsområde öppnades upp och slutet av 2016 initierade Mistra Future Fashion en förstudie för att förstå varför textilier släpper microplastpartiklar. Forskningspartnern Swerea testade tillsammans med Boob, H&M och Filippa K hur mikroplast frigörs från polyesterväv och identifierade tre sätt att minimera att mikroplast släpp:

1) Borsta mindre i produktionssteget

2) Använd ultraljudsskärning och på så sätt minska andelen ”öppna” textilytor som kan släppa textilpartiklar

3) Samla in mikropartiklar omedelbart vid källan

Studien lyfter fram att det krävs ytterligare forskning, t ex det är nödvändigt att kunna skilja mellan fibrer och andra mikropartiklar som släpps från tyger, dvs. undersöka vilka mikropartiklar är mest relevanta för miljöpåverkan. Studien lyfter också bristen på befintlig standardiserad testmetod och behovet av att utveckla en sådan testmetod för mikroplast från tyger. Metodutvecklingen i denna studie kan vidare användas i framtida utveckling av en standardiserad metod.

Resultaten ovan undersöktes i Sandra Roos, Swerea IVF och temaledare i Mistra Future Fashion, rapport Microplastics shedding from polyester fabrics.
Läs rapporten här.

Sandra Roos har medverkat en del i svensk media gällande studien och hör henne uttala sig om fynden från studien här:
Sveriges Radio
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
TV4
Sydsvenskan

TwitterFacebookEmail