Det handlar om att ge de rätta verktygen! ”Hur många produkter får en full livscykelanalys utförda på dem?” frågar Professor Rebecca Earley från Mistra Future Fashion och University of Arts London i det senaste avsnittet av ”Fashionomics”, en tvodd av Veckans Affärer och Swedish Fashion Council. Genom att fokusera på de yngre, snabbt växande konsumtionskulturerna, syftar Mistra Future Fashion till att tillhandahålla verktyg för en hållbar, positiv och innovativ framtid inom mode.


Se hela Fashionomics avsnitt om hållbart mode

I det senaste avsnittet av tvodden ”Fashionomics”, som är ett samarbete mellan Swedish Fashion Council och Veckans Affärers, diskuterade hållbart mode. Panelen bestod av professor Rebecca Earley, forskare från Mistra Future Fashion och University of Arts London, modehybriden och Hybrid Talks grundare Annika Shelley och Eduardo Escobedo, grundare av RESP, the Responsible Ecosystems Sourcing Platform. Moderatorer var Ulf Skarin, Creative Director på Veckans Affärer och Elin Frendberg, vd på Swedish Fashion Council.

”Hur många produkter att få en full livscykelanalys utförd på dem?” frågar Rebecca Earley och påpekar att det finns brist på vetenskaplig och akademisk information där ute för att hjälpa företag att fatta beslut om att de verkligen kan lita på. Mistra Future Fashion program handlar om råmaterial, nya fibrer och textilier, konsumentbeteende, design och återvinning. Professor Earley, som arbetar med designdelen av programmet, förklarar begreppet ”hastighet” när det kommer till kläder. Människor konsumerar produkter som är väldigt snabbt tillverkade med traditionella tillverkningsmetoder – men materialen i tillverkningsprocessen är däremot väldigt långsamma. Ett exempel Earley tar upp är polyester, som efter att ha avyttrats och behandlas som avfall varar som deponi i upp till 200 år, vilket skapar gifter och gaser när det bryts ned och ruttnar.

Mistra Future Fashion fokusera på alla olika sektorer inom modeindustrin. Detta genom att till exempel främja bättre material och ha de yngre konsumenter som vill förändra sitt utseende oftare i åtanke. Earley förklarar att det finns ett klassperspektiv på frågan där framväxande kulturer över hela världen håller på att påverkas av den masskonsumtion kultur som visas upp i sociala medier. Genom att motiveras och uppmuntras till att visa liknande konsumtionsvanor ökas efterfrågan på billiga kläder bland detta kundsegment. Genom att utvärdera dessa konsumenter och ta hänsyn till deras behov arbetar forskningsprogrammet med en hel palett av nya material och hur man ska göra produkterna mer hållbara: alltifrån återvinning och kompostering, att utveckla system av välgörenhetsåtervinning samt till kollaborativa konsumtionsmodeller.

Earley avslutar genom att summera Mistra Future Fashions positiva syn på framtiden, ”det kommer att handla om samarbete, kommunikation mellan de olika sektorerna och stora systemförändringar. Vi försöker alla att komma till en annan plats – den innovativa framtiden – där vi kan se människor och planeten blomstra”

 

TwitterFacebookEmail