För att kunna återvinna plagg måste vi i framtiden kunna utvinna nytt material ur kläder som består av många olika material. Re:Mix ska undersöka vilka tekniska metoder som krävs för att separera nylon och elastan från andra fibertyper så att det blir möjligt att återvinna dessa textilblandningar.

Re:Mix samlar parter från hela textilkedjan, från tygtillverkare till återvinningsorganisationer som tillsammans ska identifiera och utveckla tekniska och hållbara strategier för fiberseparering. Projektet finansieras av Mistra Future Fashion och RE:Source, innovationsprogrammet för nyttiggörande av avfall. Det blir ett tilläggsprojekt under Mistra Future Fashions tema 4, Recycling, och kommer att ledas av Dr Åsa Östlund, SP.

”Idag saknas teknologin för att separera de olika fibrer som majoriteten av klädesplaggen görs av”, säger Dr Åsa Östlund. ”Re:Mix kompletterar vårt nuvarande arbete inom Mistra Future Fashion med hur vi ska kunna öka textilåtervinningen och det har mött ett stort intresse från industrin.”

Re:Mix sätter igång under hösten och i början av 2017 anordnas en workshop som är öppen för alla intressenter. I projektet deltar SP, Swerea IVF, Kungliga Tekniska Högskolan, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Novozymes, Houdini Sportswear, Swedish Stockings, I:Co och Polykemi AB.

Läs rapporten ”Re:Mix –Separation and recycling of textile waste fiber blends”

 

TwitterFacebookEmail