Ny revolutionerande process för bomull-polyesterblandningar – möt Anna Palme vid Chalmers tekniska högskola

Anna leder framtagandet av en helt ny process för bomull-polyesterblandningar och hur de omvandlas till nya textilfibrer med god kvalitet. Hon är civilingenjör i bioteknik och jobbar som doktorand i skogsindustriell kemiteknik, med fokus på att disputera i januari 2017. Arbetar inom tema 4 ”Återvinning”.

meet-anna-palme

Vad är målet för tema 4 ”Återvinning”, och vad är ditt primära arbetsfokus i temat?
Målet är att visa var potentialen i återvinning av textil finns genom att bidra med grundforskning som idag saknas och därigenom möjliggöra för industrin att satsa på detta område.

Jag har två fokusområden. Dels tittar jag på skillnader mellan bomull och pappersmassa från trä med avseende på viskosprocessen. Idag används pappermassa från trä vid tillverkning av viskos, men ett sätt att återvinna bomull kan vara att inkorporera bomull i viskosprocessen. Fördelen skulle vara att vi kan använda befintlig industri, bara tillsätta en ny råvaruström i form av återvunnen bomull. För att det ska fungera så måste vi tillföra kunskap om hur bomullsfibern påverkas av användning och olika kemiska behandlingar.

Mitt andra fokus är separation av bomull och polyester. Det är ett mycket viktigt steg mot återvinning av textil eftersom den största andelen textil i servicesektorn är bomull-polyester. För att kunna återvinna båda två behövs en effektiv separationsmetod.

Om du skulle reflektera kring Mistra Future Fashions vision och programmet i stort, vad skulle du säga är det bästa och det viktigaste med Mistra Future Fashions arbete?
Helhetstänket och det tvärvetenskapliga tillvägagångsättet gällande systemperspektivet. Alla delar av textilkedjan är väldigt viktiga; ingen enskild del kan uteslutas och alla discipliner måste samarbeta för att lösa ett så komplext samhällsproblem som att förändra modebranschen.

Vilket är ditt bästa hållbarhetstips?
Konsumera klokt och i små mängder. Människor och relationer är viktigare än saker.

Läs Annas arbete:

Palme A, Idström A, Nordstierna L, Brelid H (2014) Chemical and ultrastructural changes in cotton cellulose induced by laundering and textile use Cellulose 21:4681-4691 doi:10.1007/s10570-014-0434-9. Länk

Palme A, Theliander H, Brelid H (2016) Acid hydrolysis of cellulosic fibres: Comparison of bleached kraft pulp, dissolving pulps and cotton textile cellulose Carbohydr Polym 136:1281-1287 doi:10.1016/j.carbpol.2015.10.015 Länk

Palme A, (2015) Characterization of cellulose in post-consumer cotton textiles. Licentiate thesis. Länk

TwitterFacebookEmail