The Circular Fibres Initiative samlar nyckelaktörer från klädindustrin för att bygga en cirkulär ekonomi för textil, med fokus på kläder. Initiativet stödjs av C&A Foundation, från industrin H&M och NIKE samt ett konsortium av organisationer som inkluderar Danish Fashion Institute, Fashion for Good, Cradle to Cradle och Mistra Future Fashion.

Circ-fib-ini_large

Deltagarna i Circular Fibres Initiative kommer tillsammans att definiera en vision för ett nytt globalt fibersystem som bemöter de betydande nackdelarna med ”take-make-dispose”-modellen som för närvararande dominerar industrin. Det nya systemet för textiler kommer att baseras på principen om cirkulär ekonomi, generera tillväxt som gynnar medborgare och företag, och fasa ut negativ inverkan som avfall och föroreningar – en ekonomi för 2000-talet.

Läs mer om Circular Fibres Initiative.

TwitterFacebookEmail