blur-1850082_1920 NY

I en ny artikel påvisas miljövinsterna med klädbibliotek. Men för att uppnå miljövinster så visar artikeln på vikten av att väsentligt öka klädesplaggets livslängd. Resultaten visar också att man vid planering och etablering av nya affärsmodeller för delande måste beakta logistik, så att det inte blir en problemförskjutning: kundens resor till och från klädbiblioteket kan helt förta vinsterna med minskad nyproduktion av kläder. I studien används livscykelanalys (LCA) för att utvärdera klädbibliotekens miljöprestanda som möjlig modell för delningskonsumtion, och för- och nackdelar jämförs med konventionella affärsmodeller. Artikeln är skriven av Bahareh Zamani och Greg Peters från Chalmers och Gustav Sandin från RISE, och är publicerad i Journal of Cleaner Production.

Läs artikeln här.

TwitterFacebookEmail