Forskare inom Mistra Future Fashion-programmet lånar ut sin expertis och vägleder framtidens forskare inom hållbart mode.

Förutom att genomföra egna studier är många av forskarna inom vårt program engagerade i att handleda och stödja studentarbeten. Intresset för hållbart mode och innovation stiger inom akademin och flera nya kandidatexamina och masterprogram har startats upp under de senaste åren. Här är några exempel på bad som kommit ur dessa nya program.

Den svenska studenten Jonna Haeggblom har precis färdigställt sin avhandling vid ESMOD Berlin MA-programmet Sustainability in Fashion. Jonnas arbete heter ”Unfinished Stories” och har genomförs i samarbete med Swerea IVF och Mistra Future Fashion. Slutprodukten är en uppsats och en mindre kollektion som presenteras på Berlin Fashion Week nu i januari 2018. Unfinished Stories är ett forskningsprojekt som genom att reflektera över begreppet hastighet utforskar idéer och praxis över ett plaggs hela livscykel för att hitta design och affärsmodeller som syftar till att skapa ett hållbart, motståndskraftigt och varaktigt värde i en cirkulär ekonomi. Visionen är att skapa kläder som kan uppdateras under hela livet, att förlänga livscykeln och öka den känslomässiga kopplingen till plagget. I uppsatsen föreslås ett möjligt ramverk för hur man bedömer attraktionskraften för användning, den emotionella livscykelbedömningen. Kollektionen realiserar visionen av plagg som ses som oavslutade berättelser. Plaggen är designade utan slutdatum och erbjuder användaren oändliga möjligheter att ändra, uppdatera och modifiera olika delar under hela sitt liv. Dr Sandra Roos och Dr Christina Jönsson från Mistra Future Fashion och Swerea IVF fungerade som rådgivare under arbetets gång.

För att läsa mer, ladda ner hela uppsatsen här.

På Monash University i Australien har den danska studenten Ida Marie Sandvik precis avslutat sin master inom programmet International Development Practices och publicerat sin avhandling “Applying circular economy to the fashion industry in Scandinavia through textile-to-textile recycling”. Mistra Future Fashion’s Dr Hanna de la Motte har fungerat som informatör under studien och nyligen publicerat material från vårt program, bland annat från Dr Anna Palme, användes för att summera befintlig forskning på området. Idas studie fann att genomförandet av textil-till-textilåtervinning inom nuvarande affärsverksamheter hämmas av bristen på återvinningsteknologi. Utmaningarna för återvinningsteknologi är bland annat separation av blandningar, tillsatser till kläder, återställande av kvalitet, brist på kunskap om material och kemikalier i plagg. Dessutom görs det ännu mer utmanande genom bristen på samarbete mellan design och återvinning samt komplexiteten i försörjningskedjorna. Sammanfattningsvis är dock användningen av teknik avgörande för att sorterings- och återvinningsprocesser ska bli ekonomiskt genomförbara för vanliga modeföretag som i huvudsak konkurrerar med pris.

För att läsa mer, ladda ner hela uppsatsen här.

TwitterFacebookEmail