elle mc NY

Arbetet med Circular Fiber Initiative utvecklas och stöder Ellen MacArthur-teamet med insikter och publikationer, samt genom deltagandet i en produktiv workshop i London den 14 juni. Stor entusiasm och imponerande engagemang från intressenterna om hur man utformar färdplanen för den systemiska omvandlingen som behövs! Det systemiska perspektivet är nyckeln för att säkerställa hållbara val över hela värdekedjan.

TwitterFacebookEmail