Sandra Roos, specialist i miljöanalys av textilier och kemikalier från Mistra Future Fashion och Swerea, rätar ut frågetecken angående bambufibrers anti-bakteriella egenskaper, vilka tidigare förklarats genom närvaron av anti-bakteriella ämnen i bambuträdet.

Bamboo-fibres; NRK; Sustainable textiles; Sandra Roos

För tio år sedan dök de första kläderna märkta ”gjorda av bambu” upp på marknaden. Ofta beskrivs, och marknadsförs, plaggen som att de ha ”unika egenskaper”, och en av de främst nämnda i Norge är deras naturliga, anti-bakteriella egenskaper som ska förhindra svettlukt. I en intervju med norska NRK från februari 2016 diskuterar Sandra Roos från Mistra Future Fashion och Swerea, med över 12 års erfarenhet inom forskning av textil och kemikalier, hur bambufibrers antibakteriella egenskaper faktiskt är en missuppfattning.

Bambuträdet innehåller antikbakteriella ämnen, och det är genom dessa som trädstammen skyddar sig mot insektsangrepp och svamp. Detta innebär att bambu kan odlas utan bekämpningsmedel, och tillsammans med andra faktorer såsom snabbväxtlighet och låg vattenförbrukning gör det bambun till en hållbar råvara för textilier. Däremot överförs inte de antibakterielle ämnena till de fibrer som används i textiltillverkningen. ”När man bryter ner fibrerna till pappersmassa för viskos förloras dessa ämnen då man skalar bort barken”, förklarar Roos. ”Det finns ingen skillnad i antibakteriella egenskaper mellan olika typer av viskos, oavsett vilket typ av träd som det kommer ifrån”. Vidare beskriver Roos hur den antibakteriella kapaciteten skulle kunna förklaras av zinken som finns i textilerna, men det har i huvudsak inte någonting att göra med bambun i sig. ”Zinken som hittas i dessa plagg är faktiskt en biprodukt från den kemiska processen i textilproduktionen, och inte från trädet”. Zink kan hittas i viskos som ”föroreningar”, vilket kan ses som spår från den kemiska processen. Sandra Roos berättar att det finns forskning som pekar på att bambuviskos har bättre egenskaper att förhindra doft än bomull, men detta är inte på grund utav närvaron av antibakteriella ämnen, utan kan snarare förklaras av bambuns överlägsna förmåga att absorbera fukt (som bär doftpartiklarna).

Den aktuella diskussionen har nu skapat en förändring i den norska modeindustrin. För att följa den norska lagen rörande fibermärkning har nu modeföretag behövt ändra marknadsföringen av deras produkter. Istället för märkningen ”gjord av bambu” ändras det till ”gjord av bambu-viskos”. I Sverige kulminerade diskussionen om naturliga antibakteriella egenskaper i bambuviskos för cirka fem år sedan (vilket utlöstes av stämningar i USA) och missuppfattningen har sedan dess klargjorts.

se hela avsnittet på NRK.se

TwitterFacebookEmail