Inkludering av livscykelperspektiv i producentansvar öppnar upp för ökad textilåtervinning

Elander_output-illustration2Denna Mistra Future Fashion rapport visar att styrmedlen obligatoriskt producentansvar och avgift för användning jungfruliga råvaror har stora positiva effekter på fiber-till fiber återvinning samt övergripande återvinning av textilier. Forskare ser behov av att designa ett potentiellt EPR system så att både uppströms och nedströms förbättringar kan uppnås. Ett system med en avgift på användning av jungfruliga råvaror skulle bidra till att sluta kretsloppet för textilier.

TwitterFacebookEmail