grön textil guide

Gröna Textil Guide är ett resultat av Mistra Future Fashion försök att möjliggöra utveckling mot miljöeffektiva textilmaterial och processer.

Guiden är ett verktyg avsett att stödja modeindustrin Det är en översikt av befintliga verktyg, samt definition på olika funktioner, såsom att inspirera, utbilda eller mäta.

Ett par av nuvarande brister identifierades såsom:

  • Kvantitativa avtrycksverktyg (kvalitativa mätningar innebär att man inte kan jämföra hur stor påverkan det är från exempelvis användning av bekämpningsmedel inom jordbruk jämfört med påverkan från utsläpp av avloppsvatten vid ett färgeri, eller ens jämföra produktionsfasen med användningsfasen.)
  • Heltäckande livscykelanalys (att enbart titta på en del av livscykeln kan leda till suboptimering.)
  • Brist på viktiga miljöparametrar
  • Toxicitet och markanvändning beskrivs ofta inte tillsammans med klimatförändringar, vatten etc.
  • Sällan länkas produktnivå med samhällsnivå.
  • Brist på information på svenska.

Vi har försökt att fylla vissa luckor, och har därför konstruerat denna Grön Textil Guide där du kan hitta relevant information beroende på din roll; konsument, formgivare eller leverantörskedja/marknadschef. Guiden är uppbyggd för att tilltala olika parter, konsumenter, designers och leverantörskedja/marknadschefer.

Ladda ner Green Strategy Guide

green-textile-guide

TwitterFacebookEmail