framtida modemanifest 2015

År 2015 gick programmet Mistra Future Fashion in i sin andra fas och formulerade sin vision för mode- och textilindustrin i ett manifest. Visionen bygger på 4 års forskning som bedrivits inom programmet och sammanfattar forskningsresultaten samt förutser det nya systemet och inom fyra nyckelområden där industrin behöver utvecklas:

  1. Gå från en till flera affärsmodeller
  2. Bjuda in och involvera konsumenterna
  3. Designa mer medvetet
  4. Möjliggöra återvinning

Manifestet lanserades och offentliggjordes med ett stort event i Stockholm, september 2015.

TwitterFacebookEmail