social marketing toolbox

Hur påverkar man bäst konsumenterna? En social marketing toolbox, dvs en verktygslåda för marknadsföring, har utvecklats med målgruppen 16-18 år i skola, inklusive en WebQuest, en workshop baserad på online och offline verktyg. När man arbetar med attitydbeteende har marknadsföringsstrategi som är engagemanginriktad visat sig vara mest effektiva, i motsats till informationsbaserade kampanjer. Via sociala marknadsföringsaktiviteter kan konsumenterna delta i att skapa medvetenhet kring hållbar konsumtion.
future fashion alternatives profileEn WebQuest har utvecklats och testats i skolor med avsikt att öka medvetenheten om frågor kring återvinning av textilier och tillhandahållandet av alternativa beteendestrategier. Forskarna använde kunskap från en undersökning om unga konsumenters modebeteende vid utformningen av workshopen. Utfallet visar att konsumenterna är beredda att konsumera mode på ett mer hållbart sätt, men uppfattar hinder i dess tillgänglighet och prissättning.

Studier av förhållandet mellan stil och hållbart mode visade också en ny aspekt: stil som en möjlighet att öka hållbar modekonsumtion – som fortfarande har alla positiva egenskaper av modet, men minskar i allmänhet den totala konsumtionen och är mer hållbart. Förhållandet mellan stil och välbefinnande ger en annan inkörsport: i stället för att skuldbelägga konsumenter i samband med ohållbart beteende, kan sambandet mellan välbefinnande och hållbar konsumtion skapa ett bättre och mer positivt argument.

se hela webverktyget

social marketing tools

Part I: Why do we buy clothes?

 

Part II: Fashion production

 

Part III: Fashion consumption and future fashion alternatives

TwitterFacebookEmail