TED’s TEN

Sedan 1996, har TED utvecklat och förfinat en uppsättning av strategier för hållbar konstruktion för textil- och modedesigners.

Dessa strategier har uppstått ur ett behov av att tillhandahålla verktyg till designers för att hjälpa dem att navigera rätt i komplexiteten hos hållbarhetsfrågor och för att erbjuda verkliga möjligheter i att kunna designa ”bättre”.

Medan miljöeffekterna av dagens produktion- och konsumtionssystem har diskuterats och aktualiserats alltmer, har textil/modeskapare börjat överväga sitt ansvar som skapare av ohållbara produkter och system, det har dock funnits få verktyg och ramar för designers för att vara pro-aktiva.

Vi ville skapa några strategier för positiv förändring, vilket blev TEN, vilka ständigt förändras och anpassas.

1 – design som minskar avfallet

Hur kan den stora mängden avfall som uppstår inom textilindustrin minskas, både innan produkten når konsumenten och därefter? Bedöm det potentiella framtidsvärdet i de val och beslut som ingår i designprocessen rörande produktion, konsumtion och eventuell kassering av textilprodukter. Arbeta fram ett narrativ för designen utifrån en analys av produktens livscykel.

Exempel:

 • slow design
 • design för långsiktigt och kortsiktigt bruk
 • tillskärning utan spillbitar
 • design med ökat estetiskt värde.

 

2 – design som del av ett kretslopp

Hur kan existerande plagg förnyas och virginmaterial användas i designen med framtida återvinning i åtanke? Den första designprocessen skapar förutsättningarna för senare återvinning eller omarbetning av en viss textilprodukt. Detta gäller även redan existerande plagg eller produkter som räknas som “råmaterial” och väntar på nästa steg.

Exempel:

 • design för återvinning eller upcycling
 • design som nyttjar ett enda material
 • design som kan demonteras för framtidens slutna kretslopp
 • tänk återvinningsbara eller skonsamma installationer och möjligheter till redesign.

3 – design som minskar den kemiska inverkan

Hur kan design bidra till att minska bruket av skadliga kemikalier i samtliga skeden av en produkts livscykel? För så liten miljöpåverkan som möjligt, välj de bäst lämpade materialen och processerna för varje enskild produkt.

Exempel:

 • sträva efter att använda ekologiska material
 • skapa icke-kemiska dekorationer och mönster med hjälp av maskinteknik
 • använd effekter som kan ersätta material och processer kända för att vara skadliga

4 – design som minskar vatten- och energiåtgången

Hur kan man spara på vatten i tillverkningsprocessen och vid användning av textilprodukter? Utvärdera vatten- och energikonsumtionen vid behandling av textilier. Uppskatta hur stort klimatavtrycket blir – särskilt vad gäller konsumentens tvättvanor.

Exempel:

Vid tillverkning:

 • uppdragsfärgning och –tryck
 • torra trycktekniker
 • air-dyeing
 • fördelad framställning

Vid konsumtion:

 • Design for no/low launder
 • design som kräver lite eller ingen tvätt
 • textilier med kort livslängd
 • tekniska ytbehandlingar som inte behöver tvättas lika ofta
 • innovativ och informativ produktmärkning
 • anpassning på lokal nivå
 • nyttjande av naturliga energikällor

5 – design som utforskar miljövänligare och effektivare tekniker

Hur kan tekniken bidra till miljövänligare textilier? Design som använder sig av nya, energisnåla tekniker som sparar på material och minskar negativa effekter på miljön vid garn- och fibertillverkning, tygproduktion, färgning och appretur.

Exempel:

 • biologiskt baserade material och processer
 • 3D-tryck
 • laser
 • vattenskärning
 • ultraljudssvetsning
 • digitaltryck
 • förnyad ytbehandling av polyester
 • innovativa färgningstekniker
 • digital appretur
 • elektronisk märkning

6 – design inspirerad av lösningar från naturen och textilhistorien

Vad kan framtida design och textilproduktion lära av historiska tillvägagångssätt och konstruktioner i naturen? Hitta inspiration, information och lösningar för en viss design genom att studera historiska textilier, seder och samhällen samt naturliga och biomimetiska lösningar.

Exempel:

 • polymer med formminne som speglar naturliga rörelser
 • nanoteknologiska ytbehandlingar med “lotuseffekt”
 • Velcro
 • reparationer med minimala medel
 • omarbetning av gamla plagg
 • DIY och personlig omarbetning
 • samtidens nomader
 • historiska mönster- och färgningstekniker

7- design för etisk produktion

Hur kan design uppmuntra till etisk produktion som stöttar och värdesätter enskilda individer och deras färdigheter? Designern kan engagera sig i samfund som arbetar med detta, antingen i leverantörskedjan eller för lokala behov.

Exempel:

 • ursprungsbestämma rättvisemärkta material
 • välja leverantörer med en uppförandekod
 • använda vertikala leverantörssystem
 • nyttja lokala resurser när så är möjligt
 • som designer ta på sig rollen som främjare av hållbart företagande i olika sammanhang

8 – design som minskar konsumtionsbehovet

Hur kan en designer skapa produkter med lång livslängd, en produkt som konsumenten vill vårda och använda länge? Textilprodukter kan designas och produceras så att de blir anpassningsbara och åldras väl. Uppmuntra konsumenten att byta ut shoppingupplevelsen mot kreativa sociala erfarenheter, skräddarsydd anpassning av kläder eller textilier och en DIY-filosofi.

Exempel:

 • emotionellt hållbar design
 • slow design
 • konsumentengagemang genom medverkan i designprocessen och delaktig konsumtion
 • crowd sourcing och sociala medier
 • appar inom ämnet

9 – design för att dematerialisera samt utveckling av system och tjänster

Hur kan designern utveckla konceptet med designade tjänster som ersätter eller fungerar somstöd för den fysiska produkten? Anamma en designstrategi som främjar multifunktionella produkter och materialåtervinning genom skonsamma, temporära installationer. Uppmuntra till att laga sådant som går sönder. Medverka till att skapa grupper, lokalt eller på nätet, för tillverkare och konsumenter.

Exempel:

 • uthyrning
 • delat ägande
 • reparationer
 • designupplevelser
 • användarcentrerade metoder för design av tjänster
 • samarbetsgrupper lokalt eller på nätet
 • omställningsplattformar (s k transition-towns)

10 – designaktivism

Hur kan designern nå bortom produkten och arbeta kreativt med både konsumenten och samhället i stort? Textildesignern blir en “social innovatör” som utnyttjar sin designkompetens för sociala behov. Detta inkluderar bland annat att ordna evenemang och ta fram kommunikationsstrategier för att öka kunskaperna hos både konsumenter och designbranschen om hur textilprodukter påverkar miljö och samhälle.

Exempel:

 • publikationer
 • bloggar
 • nätverk öppna för alla
 • utställningar
 • konferenser
 • festivaler
 • sociala media
 • manifest

TwitterFacebookEmail