Ett brett utbud av affärsmodeller för att förlänga livslängden hos ett plagg har under de senaste åren uppstått på marknaden, till exempel återtagning av produkter, leasing och plattformar för återanvändning. I en ny rapport utvärderar forskare inom Mistra Future Fashion dessa affärsmodeller för att definiera drivfaktorer, styrkor, svagheter och framgångsfaktorer. Vilka affärsmodeller kan verkligen förlänga ett plaggs livstid?

Rapporten lyfter fram hindren och möjligheterna för de nuvarande industriinitiativen. Låg medvetenhet bland konsumenter och leverantörer identifieras som ett av de viktigaste problemen. Dessutom är affärsmodeller inom leasing, reparation och re-design huvudsakligen beroende av tillgång till fria material och volontärarbete för att göra vinst. Intressenter ser en nuvarande brist på incitament och politiska åtgärder som stöder dessa företag. Genom att betona dessa behov kan vi ta nästa steg framåt.

Studien har gjorts av IVL och PlanMiljø. Författare är Maria Elander, David Watson och Anja Charlotte Gylling. Hela rapporten finns för nedladdning här. För mer information vänligen kontakta författarna direkt.

TwitterFacebookEmail