IMG_9257

Den 8 juni hölls det första Value to Others-seminariet om strategiskt design för cirkulärt mode till en grupp svenska designers och modeutövare. Utgångspunkten var att berätta om hur arbetet med industriprojektet Circular Design Speed med Filippa K går, men också ge deltagarna möjlighet att testa själva. Seminariet leddes av inspirerande professor Rebecca Earley som också höll en praktisk workshop där just hastigheten, ”speeds” för kläder undersöktes. Syftet var att tänka design processen utifrån förväntad tid och använding för att skapa nya insikter och cirkulära möjligheter. Projektet Circular Design Speed spänner över 2 år där forskarna från University of the Arts London undersöker, utvecklar och testar ny strategisk design för 100% cirkulära och hållbara modeplagg i industriellt sammanhang hos Filippa K. Fokus ligger på ett specifikt plaggs livscykel, det vill säga hur långt liv textilier och kläder faktiskt har. Ytterligare två Value to Others seminarier kommer hållas (okt 2017 och våren 2018) där aktörer från industrin får möjlighet att följa detta banbrytande projekt.

TwitterFacebookEmail