I framtiden kommer det inom modebranschen att handla om att dra full nytta av plagget under hela dess livscykel. Detta kommer att vara avgörande för hur nya affärsmodeller kommer att utvecklas, hur användarnas beteenden och attityder kommer att förändras, hur designprocessen optimeras, och hur begagnade textilier kommer att regenereras i nya textilier. Mistra Future Fashion presenterar ett manifest om den framtida industrin baserad på fyra år av forskningsresultaten. Genom att använda ett plagg tre gånger längre än i genomsnitt, skulle miljöpåverkan minskas med nästan 70 %. Och med en medveten designprocess är det möjligt att få upp till 41 % mer effektiv och hållbar produktion. Transport för shopping till och från butiken motsvarar 25 % av ett plaggs miljöavtryck, medan vikten av tvätt vid lägre temperaturer visar sig vara bara 1 %.

Future Fashion Manifesto; Fashion system; Systemic change; Sustainable

Fyra år in i programmet, har iakttagelser och insikter från forskningen samlats i ett manifest som sammanfattar forskningsresultaten om hållbart mode och visualiserar ett nytt system och visar inom vilka nyckelområden branschen måste utvecklas. Manifestet presenterades under ett event i Stockholm den 29 september 2015 inför medlemmar i konsortiet och andra med intresse för hållbart mode.

Nyckeln till framgång är att maximera plagget efter följande:

 1. Gå från en till flera affärsmodeller
 • Ställa de rätta frågorna om plaggets användning och ändamål, vilket ger möjlighet att utforska nya produkter och tjänster som genererar vinster flera gånger på samma plagg
 • Betona vikten av plaggets liv och användning, vilket gör det möjligt att skala upp tjänster såsom modebibliotek, hyra, dela, vintagemode, design etc.
 • Observera flera möjliga livstider för kläderna; omedelbar konsumtion och återvinning, och för en lång livslängd
 1. Bjuda in och involvera konsumenterna
 • Göra det möjligt för konsumenterna att agera hållbart, de är redo, men det finns en tydlig skillnad mellan attityd och beteende eftersom det inte finns några alternativ
 • Utnyttja dagens informationssamhälle och sociala medier där det är lätt att visa på alternativ och öka medvetenheten bland konsumenterna om vad de kan göra
 • Använd konsumenternas motivation för att skapa medvetenhet och förändring, de motiveras av en vinn-vinn aspekt att agera hållbart; det är motiverande att det blir en vinst för den enskilde, för andra och för planeten (i motsats till skuld)
 1. Designa mer medvetet
 • Ge designers möjlighet och verktyg för att utnyttja sin fulla potential i alla designbeslut (som kan påverka upp till 90% av alla beslut som rör hållbarhet), med nya hållbara fibrer, mer inflytande i organisation, relevanta designverktyg och mer kunskap om vad som påverkar miljön
 • Utveckla strategiskt designtänkande som både kan avsevärt förbättra miljöpåverkan av befintliga produkter (med upp till 41%), men också skapa genombrottsinnovationer
 • Designa plagg baserade på dess avsiktliga liv och optimal användning, inklusive återvinning
 1. Möjliggöra återvinning
 • Öka förståelsen av hur material bryts ned under användningsfasen, detta är den avgörande kunskapen i utvecklingen av ny teknik för textilfiber regenerering i hög kvalitet
 • Optimera plaggets livslängd genom ett insamlingssystem som förhindrar plagget går förlorat i förtid som avfall och förbränning
 • Utveckla ny teknik som möjliggör automatisk sortering och kemisk upplösning av fibrer, det är viktigt att minimera slöseri med utslitna kläder och skapa nytt råmaterial av slitna fibrer

läs hela manifestot

TwitterFacebookEmail