Dr Sandra Roos tar nästa steg i sin forskning genom att konvertera LCA-data till användbara verktyg för modeindustrin tillsammans med viktiga intressenter. Tidigare i år bröt Sandra Roos vid Swerea IVF ny mark inom LCA-forskning när hon presenterade sin avhandling, för första gången inklusive kemikaliers påverkan. Nu börjar hon provimplementering med några utvalda intressenter.

Ett av de pågående projekten är att utvärdera om integration med Sustainable Apparel Coalition (SAC) hållbarhetsverktyg Higg Materials Sustainability Index är möjligt. LCA-data skulle kunna bidra vid beräkning av en kvantitativ kemikalies toxicitetspoäng för varje material som används vid klädproduktion. Att använda harmoniserade kriterier skulle göra det enklare att bedöma och jämföra miljöeffekterna av olika plagg, både för producent och konsument. En första diskussion med SAC är inledd.

TwitterFacebookEmail