Foto: Näringsdepartementet

Foto: Näringsdepartementet

Den svenska regeringen har förklarat sin ambition att bli världsledande på hållbart modeproduktion och konsumtion. Den 30 maj samlades delar av den svenska modeindustrin och andra intressenter till workshopen ”det hållbara svenska modeunderet”, inom ramen för regeringens samverkansprogram ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”. Syftet var att tillsammans samla och konkretisera arbetet för att få en hållbar textil värdekedja i alla delar. Sverige strävar efter att leda vägen i linje med sitt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2017.

TwitterFacebookEmail