MoRe Research är ett fristående forsknings- och utvecklingsbolag för skogsindustri, kemisk industri och bioraffinaderier. Bolaget förfogar över en mängd pilotmaskiner samt avancerad analysutrustning. Verksamheten ska vara ett komplement till, och en brygga mellan, industrins utvecklingsgrupper och akademins forskningsenheter.