people-690547 ny

En ny studie har blivit publicerad som ger framtida LCA-studier relevant vägledning till miljövänlig kemikaliehantering i textilindustrin. Artikeln presenterar ett tillvägagångssätt hur man skapar en komplett uppsättning toxicitetskoncentrationer för en given ämneslista samt en sådan uppsättning av karakteriseringsfaktorer för vanliga textilrelaterade ämnen. Urvalsstrategin av data ger en strukturerad och transparent metod för beräkning av ytterligare karakteriseringsfaktorer för textilkemikalier med USEtox. Genom denna artikeln ger Mistra Future Fashion ett starkt vetenskapligt bidrag rakt in i den pågående metodutvecklingen av LCA och toxicitet.

Artikeln ”USEtox characterisation factors for textile chemicals based on a transparent data source selection strategy” är skriven av Dr Sandra Roos och Christina Jönsson från Swerea samt Hanna Holmqvist och Rickard Arvidsson från Chalmers och publicerad i The International Journal of Life Cycle Assessment. Läs den här.

TwitterFacebookEmail