2018 har gett oss en lovande start. Under de tre första veckorna på det nya året har representanter från Mistra Future Fashion presenterat sitt arbete på tre olika internationella arenor. Från diskussioner om mikroplaster i Göteborg till klimathandlingsplaner vid UNFCCC i Bonn; nu kommer industrin samman för en mer hållbart 2018.

Den 12 januari deltog Dr Sandra Roos från Mistra Future Fashion och Swerea IVF i en debatt om mikroplaster som hölls på Johannesberg Science Park i Göteborg. Frågan om mikroplaster är ett viktigt ämne som lyfts på flera internationella arenor just nu. Bara några dagar senare, den 16 januari, offentliggjordes en ny strategi för plast av EU-kommissionen i Bryssel med titeln ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Under de kommande åren fortsätter Sandra Roos sitt arbete inom området för mikroplaster och textilier vid Swerea IVF. För mer information, läs den senaste rapporten här.

Den 15 januari inbjöds Mistra Future Fashions Sigrid Barnekow och Dr Gustav Sandin Albertsson att prata vid Sveriges ambassad i Berlin. Titeln på eventet var “The Future of Fashion – all eyes on fibre innovation” och Gustav Sandin Albertsson fick möjlighet att presentera Blend Re:wind processen i närmare detaljer.

Vidare i Berlin deltog även Gustav Sandin Albertsson i tvådagskonferensen FashionSustain under Berlin Fashion Week. Som en av tre talare under rubriken ”Run for Circularity” presenterade Gustav Mistra Future Fashion-programmet och dess mål samt berättade mer ingående om Blend Re:wind textil-till-textil återvinningsprocessen.

Den 16 och 17 januari var vår programdirektör Sigrid Barnekow inbjuden att agera moderator under den första globala diskussionen kring klimatåtgärder för modebranschen som hölls vid UNFCCC i Bonn. Syftet med mötet var att öppna upp den internationella dialogen mellan ett stort antal inbjudna intressenter från modebranschen. För att möjliggöra en system-förändring och arbeta för stängda kretslopp är sammarbete över landsgränser och industrier avgörande. Arbetet mot en bättre modeindustri kommer att fortsätta inom UNFCCC och Mistra Future Fashion är hedrad över att delta. En längre text om detta arbete följer i nästa vecka.

TwitterFacebookEmail