frontbild2

För att minimera mikroplast från polyestertyger som hamnar i havet och utgör ett hot mot havsmiljön, måste produktionen av polyestertyger ändras. Mistra Future Fashion kommer nu med nya forskningsresultat där forskare och industripartner har undersökt förhållandet mellan tygegenskaper och fibersläpp hos polyestertyger. Mikrostorlekspartiklar av plast, så kallad ”mikroplast” har visat sig vara ett miljöproblem i marina och kustvatten. De oljebaserade mikroplastikpartiklarna drar till sig föroreningar som normalt inte är lösliga i vatten. När mikroplasterna kommer in i djur och växter i vattenmiljön, följer farliga föroreningar med. Förhållandet mellan egenskaper hos polyestertyg och mikroplastfällning har nu analyserats. En ny rapport från Mistra Future Fashion, som utförts av forskare på Swerea IVF, redogör en experimentell utvärdering av huruvida fibersläpp av mikroplast från olika typer av polyestertyger hänger ihop med konstruktionsparametrar. Projektet omfattade tre företag; H&M, Filippa K och Boob Design. Enligt de preliminära resultaten minskas risken för mikroplast-fällning från plagg om:

  • Borstning undviks
  • Skärning med ultraljud appliceras vid tillskärningen inför sömnad
  • Mikropartiklar på tyger avlägsnas redan i produktionssteget

Studien visade inget stöd för antagandet att tyger av återvunnen polyester släpper mer än tyger gjorda av jungfrufiber. Det kan istället antas att den oro att fleece-materialet från återvunnen polyester är en viktig orsak till mikroplastproblemet beror på att fleece är ett material som traditionellt har tillverkats av återvunna PET-flaskor.

De tre viktigaste rekommendationerna baserade på resultatet av studien är:

  • Avlägsna mikropartiklar, oavsett ursprung, från tyger redan i produktionssteget eftersom källans utsläpp är lättare att hantera än diffusa utsläpp under användningsfasen.
  • Differentiera mellan fibrer och andra mikropartiklar som fäller från tiger
    • Testmetoden måste kunna skilja vilken typ av mikrostorlekspartikel som ingår i siffrorna
    • Undersök om fibrer eller andra mikropartiklar är mest relevanta för miljöpåverkan
  • Utveckla en standardiserad testmetod för mikroplastfällning från tyger. Erfarenheterna från metodutveckling i detta projekt kan användas för framtida arbete med utveckling av en standardiserad metod.

”… Det finns några alarmerande påståenden att mikroplaster kan kopplas till polyesterväv från exempelvis återvunna PET-flaskor, och vi ville verifiera om detta var sant. Efter vår studie kan vi konstatera att inget i vår forskning stödjer påståenden om att återvunnen polyester har mer fibersläpp än jungfrulig fiber. ”
Dr Sandra Roos, Swerea IVF

När mikropartiklar samlas in (helst med torra metoder) ska de kasseras på ett säkert sätt. Eftersom det inte finns någon standardiserad testmetod bestod den första delen av projektet av att utveckla en trovärdig metod. Mer forskning behöver utföras för att bekräfta resultaten av denna studie.

Läs rapporten: Microplastics shedding from polyester fabrics

För mer information:
Sigrid Barnekow, Programchef, Mistra Future Fashion,
Telefon: +46 703955468, mejl: sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

Dr Sandra Roos, forskare, Swerea IVF,
Telefon: +46 317066117, mejl: sandra.roos@swerea.se

TwitterFacebookEmail