I en ny Mistra Future Fashion rapport undersöks de två begreppen mode och stil, och om ”modeorienterade” och ”stilinriktade” konsumenter existerar och hur de skiljer sig åt. Via modellering av data från konsumentundersökningar från fyra länder, fanns stöd för de två koncepten.

Modeorienterade konsumenter redovisar en tydligare länk till materialism (kläder används som medel för att uppnå social position och status, mycket kläder köps, oftast nya kläder och färre begagnat). De visar lägre nivåer av subjektivt välbefinnande än stilorienterade konsumenter, som i sin tur snarare ser kläder som ett sätt att uttrycka individualitet och fokuserar på livslängd, äkthet och vad som är unikt (väljer saker som kan hållas i flera år oavsett modetrender och shoppar mindre ofta).

Intressant är att skillnaden i subjektivt välbefinnande mellan de två kläderorienteringarna är kopplat till just materialism. Men även om materialism och konceptet för modeorientering överlappar varandra, så visar det sig att modeorienteringen fortfarande är konceptuellt avskild från både stilorientering och materialism. Det betyder att ett annat sätt att tillgodose behovet av att hålla sig uppdaterad med de senaste modetrenderna, utan materialism, torde vara möjlig. Det kan vara via tillgång till nya, trendiga kläder utan att äga dessa – till exempel genom hyra, utlåning, leasing eller byte av kläder.

Studien genomfördes av Wencke Gwozdz och Kristian Steensen Nielsen vid Copenhagen Business School tillsammans med Shipra Gupta från University of Springfield Illinois samt James Gentry från Lincoln University, Nebraska. Studien ingår i Mistra Future Fashions tema 3, User – ”hur man får användarna att agera mer hållbart”.

Läs rapporten här.

TwitterFacebookEmail