ALMEDALEN

I samarbete med Svensk Handel anordnar Mistra Future Fashion seminariet ”Hur blir Sverige bäst på att sluta kretsloppet för textil?” den tredje juli under Almedalsveckan på Gotland. Svenska företag ligger långt fram för att skapa hållbara lösningar och sluta cirkeln, då de använder sig av re-design, uthyrning, insamling för återanvändning och återvinning, reparationer och nya designkoncept. Seminariet syftar till att utforska problematiken kring att svenskar, trots deras förmåga att gärna skänka använda textilier, är mindre benägna att själv använda begagnat. Medverkande från Mistra Future Fashion är Susanne Sweet och Åsa Östlund.

TwitterFacebookEmail