Under 2017 presenterade forskare inom Mistra Future Fashion flera viktiga resultat på vägen mot att uppnå ett cirkulärt modesystem. Nedan finns exempel på några av årets viktiga framsteg. För att läsa hela nyheten, vänligen besök varje separat artikel. För ytterligare information eller för att prata med oss om projekt för det kommande året, tveka inte att höra av dig. 

Februari

Våra resor till klädbutikerna och antalet plagg vi köper är de viktigaste faktorerna att se över om vi vill minska våra kläders miljöbelastning. Detta visar en doktorsavhandling av Sandra Roos, som för första gången gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv. Resultaten från avhandlingen är världsunika eftersom den för första gången inkluderar kemikaliers påverkan. Avhandlingen framlades vid Chalmers och Swerea IVF.

LCA-data som presenterades var resultatet av fem års forskning. Den största fördelen med LCA resultat är att det ger ett kvantitativt mått på miljöpåverkan, till exempel klimatförändringar och vattenåtgång. Datan omfattar hela livscykeln för ett plagg: från utvinning av råvaror till avfall. Toxicitet är bevisligen en svår men viktig fråga för textilindustrin då det idag används cirka 15 000 olika kemikalier inom industrin. Innan Sandra Roos presenterade sin avhandling var toxicitet ännu inte med i beräkningarna för ett plaggs påverkan. Därför har denna avhandling varit en milstolpe i den fortsatta resan mot cirkulärt mode. Under 2018 kommer Sandra Roos att ta nästa steg i sin forskning genom att konvertera LCA-data till användbara verktyg för modeindustrin tillsammans med utvalda branschintressenter.
Läs mer

Maj

Mistra Future Fashion och Filippa K har initierat Circular Design Speeds. Projektet är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska påverkan av modeprodukters olika hastigheter med målet att generera kommersiella plagg. Professor Rebecca Earley och Dr. Kate Goldsworthy på University of the Arts London leder projektet som spänner över två år och inkluderar forskning, utveckling och test av ny strategisk design för 100% cirkulärt och hållbart mode.

Under 2018 kommer de första konkreta proverna att finnas tillgängliga i Filippa K: s egna butiker. För att projektet ska gynna hela modeindustrin kommer även de viktigaste insikterna från projektet att kontinuerligt delas vi våra kanaler. I januari 2018 kommer vi till exempel att publicera en filmserie med bitar ur workshops från år 2017.
Läs mer

Juni

För att kunna minimera mikroplast-utsläpp från polyestertyger som hamnar i och skadar våra hav måste produktionskedjan för polyestertyger förändras. Detta visar en Mistra Future Fashion rapport som släppte i juni 2017 där forskare och industripartner undersökt förhållandet mellan tygegenskaper och fibersläpp hos just polyestertyger. Rapporten bidrog till att fylla i nuvarande forsknings-gap om mikroplaster och textilier.

Mikrostorlekspartiklar av plast, så kallad mikroplast, har visat sig vara ett stort miljöproblem i marina och kustvatten. De oljebaserade mikroplastikpartiklarna drar till sig föroreningar som normalt inte är lösliga i vatten. När mikroplasterna kommer in i djur och växter i vattenmiljön, följer farliga föroreningar med. Rapporten är därför ett viktigt steg på vägen att lösa denna centrala fråga. Rapporten från 2017 omfattade tre industripartners: H&M, Filippa K och Boob Design. Under 2018 kommer Swerea IVF att fortsätta forskningen tillsammans med ytterligare partners.
Läs mer

Juli

Sommaren 2017 släppte Mistra Future Fashion en stor konsumentundersökning som granskade konsumtionsmönster inom mode bland 4617 vuxna konsumenter (18-65 år) i Tyskland, Sverige, Polen och USA. Bland annat visar undersökningen att genomsnittskunderna i snitt köper 5,9 plagg per tre månader. Av dessa är 2,1 t-shirts (kostar i genomsnitt 29 euro för två) och 0,9 är ett par jeans (cirka 33 euro), för en total kostnad på cirka 153 euro.

Att ändra beteendet hos konsumenter kräver en förståelse för nuvarande klädförbrukningsmönster, vilket hittills varit ett relativt outforskat område. Därför har denna konsumentundersökning varit viktigt och de uppgifter som presenteras tyder på flera lovande möjligheter att skräddarsydda lösningar för specifika konsumentsegment.

Undersökningen genomfördes av Mistra Future Fashion forskningspartnern Copenhagen Business School, ledd av Wencke Gwozdz och Kristian Steensen Nielsen med hjälp från industrins samarbetspartners H&M, Sveriges Konsumenter och Filippa K. Vidare fungerade konsumentundersökningen som underlag för ett flertal ytterligare artiklar presenterade inom temat användare under hösten 2017.
Läs mer

November

I November 2017 kunde Mistra Future Fashion presentera en världsunik återvinningsprocess för textilier kallad Blend Re:wind. För första gången finns nu en metod som lyckas ta till vara på både bomullen och polyestern från tyg med polyester/bomullsfiberblandning. Denna revolutionerande process är resultatet av sex års forskning och är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.

Bomull- och polyesterfibrer separeras i en kemisk process och frigörs till tre rena produkter; bomull och polyesterns två byggstenar, en i fast och en i flytande form. En stor fördel med Blend Re:wind processen är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier eftersom den endast använder redan existerande kemikalier. Målet har hela tiden varit att integrera med befintlig skogs- och kemiindustri eller andra återvinningsinitiativ. Arbetet har letts av Dr Hanna de la Motte och processen har tagits fram av forskare vid Chalmers och RISE tillsammans med skogsindustriföretaget Södra.
Läs mer

 

 

TwitterFacebookEmail