Med 285 unika nedladdningar är Mistra Future Fashions forskare Sandra Roos avhandling “Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessmen” årets mest nedladdade på Chalmers Publications Library. Avhandlingen, där livscykelanalysen (LCA) används för att studera textilproduktens miljöpåverkan, presenterades i januari 2017 och är en del av Mistra Future Fashion-forskningsprogrammet.

Ett stort grattis till Sandra!

Läs artikeln från Swerea här

Och ladda ner avhandlingen här

TwitterFacebookEmail