Under 27-28 september samlades Mistra Future Fashions konsortiepartners i Stockholm för ett två dagarsevent. De cirka 90 gäster utgjordes av forskarpartners och industripartners från alla delar av värdekedjan; producenter, designers, modemärken, välgörenhet/återanvändning, återvinning och skogsindustri, inklusive representanter från politiska myndigheter. Med sex år in i forskningsprogrammet presenterades omfattande resultat som kommer ut från programmet.

Dag 1 var tillägnad till att presentera resultat, ny kunskap och innovationer som alla har avsikt att bidra till programvisionen, att möjliggöra ett systemskifte av modebranschen och samhället. Exempel på resultat var Circular Design från UAL och hur man bör planera och designa för cirkuläritet och med exempel från Circular Design Speed projektet med Filippa K av UAL, presentation av nya nonwowen materialprover; hur ny LCA-data om hållbara fibrer, processer och kemikalier är en värdeful källa till beslut i designprocessen, mikrofiberanalys presenterades och varför kläder släpper mikrofibrer och hur det skulle kunna förhindras i produktionen, utvärdering av nya affärsmodeller, dess potential samt hur de ska kunna blomstra vidare; demonstratorer av nya hållbara fibrer och processer; styrning om hållbar produktion; ny statistik och kunskap om konsumentbeteende gällande hållbart mode; konsekvensbedömning av hur man bäst kan påverka återvinning av textilfiber inklusive utvärdering av obligatorisk EPR samt ett designförslag om ett effektivt EPR-system. Nytt resultat presenterades om kemisk återvinning då det för första gången presenterades filaments av god kvalitet från återvunnen bomull från polyesterbomull fiberblandning. En process som bedöms vara genomförbar i den nuvarande produktionsinfrastruktur i massaindustrin.

Lärdomarna från själva Mistra Future Fashion programmet underströks, och specifikt dess tre viktigaste styrkor: 1) Systemperspektivet och holistiskt tillvägagångssätt, 2) Tvärvetenskapligt tillvägagångssätt – Koppla samman forskare från olika discipliner med utövare från hela värdekedjan, och 3) Samverkan bland många aktörer över ett stort konsortium (50+ partners). Sammantaget är dessa faktorer nödvändiga för att bidra med relevant kunskap för en systemförändring av modebranschen och samhället. Dag 2 var tillägnad till workshops för specifika forskningsuppgifter.

 

TwitterFacebookEmail